#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Nabadzība valstī ir palielinājusies, uzskata 97% iedzīvotāju
, 2009. gada, 09.decembris, 2009

2010. gads ir pasludināts par gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību Eiropā. Eiropas Savienībā neciešam badu, bet ar „galu savilkšanu” skarbākā vai mazāk skarbā izpratnē ikdienā jācīnās 79 miljoniem iedzīvotāju, kas ir 17% no visiem eiropiešiem.

Krīzes dēļ jau tuvākajos mēnešos seši miljoni eiropiešu var zaudēt darbu. Katram piektajam eiropietim jāiztiek ar mazāk kā septiņiem latiem dienā. Latvijā zem nabadzības sliekšņa dzīvo katrs ceturtais.

Jaunākais Eirobarometra pētījums atklāj, ka 97% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka nabadzība valsī ir palielinājusies, 44% saskaras ar grūtībām, apmaksājot rēķinus, savukārt 20% plāno mainīt dzīvesvietu dārdzības dēļ. Kā esmāja.lv informēja avots Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorātā, arī 8% strādājošo Eiropā dzīvo zem nabadzības sliekšņa, nespējot nopelnīt tik daudz, lai pasargātu sevi no trūkuma.
 
Šobrīd nabadzības slieksnis Latvijā ir 168 eiro mēnesī vienai personai. Salīdzinājumam – Polijā tas sasniedz 200 eiro, Somijā – 900 eiro, Bulgārijā – 74 eiro, bet Luksemburgā – 1500 eiro. Nabadzības slieksnis Eiropas Savienībā ir 60% no vidējā nacionālā ienākuma. Kā norāda avots Eiropas Komisijā, izplatītākie stereotipi par nabadzību ir šādi: nabadzība ir apburtais loks, nabadzību pārņem no paaudzes paaudzē, nabadzība ir uz robežas ar noziedzību.
 
Nākamā gada sākumā Latvijā plānots rīkot tematiskā gada atklāšanas konferenci, līdz ar to pievēršot uzmanību Eiropas gada tematikai un nabadzības un sociālās atstumtības problēmu aktualitātei. Sociālo zinātņu studenti tiks aicināti bakalaura un maģistra darbus izstrādāt par sociālās iekļaušanas tēmām. Plānots akcentēt sabiedrisko organizāciju projektu aktivitātes, kas vairāk vērstas uz vispārēju sabiedrības izpratnes līmeņa paaugstināšanu, fokusējoties uz konkrētām mērķauditorijām – cilvēkiem ar invaliditāti, pensionāriem, ģimenēm ar bērniem un jauniešiem. Iecerēts organizēt fotokonkursu un popularizēt darba devējus. Tiks organizēta pirmā Pretnabadzības konference Latvijā, veidojot padziļinātu izpratni par nabadzību un sociālo atstumtību.Tāpat tiks nodrošināta informācijas apmaiņa un apaļā galda diskusijas starp iesaistītajām valsts pārvaldes institūcijām, reģioniem un pašvaldībām.
 
Programmas īstenošanas noslēgumāplānots organizēt Starptautisko pretnabadzības dienu (2010. gada 17.oktobrī), nodrošinot aktīvu sabiedrības līdzdalību. Plānots rīkot noslēguma konferenci, kurā Eiropas gada ietvaros piedāvātās inovatīvās pieejas tiks izmantotas, plānojot rīcībpolitiku sociālajā jomā Latvijā, kā arī izvirzot pasākumus nākošajai sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas stratēģijai.
 
Sociālajai integrācijai Es plānots tērēt 17 miljonus eiro no Eiropas Sociālā fonda, dalībvalstīs palīdzot integrēt nabadzīgākos un mazinot atstumtību, tajā pašā laikā veicot izglītošanos un iekļaušanos darba tirgū. Latvijā šo pasākumu īstenošanai kopumā no valsts un Eiropas Savienības līdzekļiem atvēlēts 126 510 latu.
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties