#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
No šodienas bērniem ceļojot papildu dokumenti būs vajadzīgi tikai ārējās robežas šķērsošanai
, 2010. gada, 14.augusts, 2010

Šodien stājas spēkā pagājušajā nedēļā valdībā pieņemtā kārtība, kādā bērni šķērso Latvijas robežu. Saskaņā ar jauno regulējumu turpmāk bērniem ceļojot papildu dokumenti būs vajadzīgi tikai ārējās robežas šķērsošanai, aģentūru LETA informēja Valsts robežsardzes preses pārstāve Jevgēnija Pozņaka.

Robežšķērsošanas kārtība, kas jāievēro bērnam, šķērsojot ārējo robežu, ir attiecināma uz bērniem, kuri ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi vai bezvalstnieki, kam piešķirts bezvalstnieka statuss. Bērns, kurš nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijā, Latvijas robežu varēs šķērsot, uzrādot ceļošanai derīgus dokumentus.

Tātad bērniem līdz 18 gadu vecumam, kuri ir Latvijas valstspiederīgie, izceļojot uz kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju vai citām Eiropas Savienības (ES) un Šengenas zonas valstīm, līdzi jābūt tikai derīgam ceļošanas dokumentam - pasei. Savukārt, ceļojot uz Baltkrieviju, Krieviju, citām valstīm, kas nav Šengenas zonā, kā arī Īriju un Lielbritāniju, papildus vēl būs jāuzrāda noteikumos norādītie ceļošanai nepieciešamie dokumenti.

Robežsardze atgādina arī svarīgākās lietas, kas jāievēro, bērnam izceļojot no valsts

Ja bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, izceļo no valsts patstāvīgi, viņam jāuzrāda vismaz viena vecāka - Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, ES dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijā, ES dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveicē - vai aizbildņa notariāli apliecināta piekrišana bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts.

Ja bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, izceļo no valsts pilnvarotas personas pavadībā, ir jāuzrāda vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecināta pilnvara bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā.

Ja bērns izceļo no valsts aizbildņa pavadībā, ir jāuzrāda bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu vai tā notariāli apliecināta kopija.

Ja bērnam, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, neviens vecāks nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, ES dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijā, ES dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveicē, tad bērns, izceļojot no valsts patstāvīgi, uzrāda notariāli apliecinātu vismaz viena vecāka piekrišanu bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts, bet, izceļojot no valsts pilnvarotās personas pavadībā, uzrāda notariāli apliecinātu vismaz viena vecāka pilnvaru bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā.

Ja bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, izceļo no valsts vecāka pavadībā, ir jāuzrāda vai nu tā vecāka ceļošanas dokuments ar ierakstu par radniecību ar šo bērnu, kurš pavada bērnu, vai arī bērna dzimšanas apliecība vai tās notariāli apliecināta kopija, ja bērnu pavadošā vecāka ceļošanas dokumentā nav ieraksta par radniecību ar šo bērnu.

Ja bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, izceļo no valsts tā vecāka pavadībā, kurš nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, ES dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijā, ES dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveicē, tad papildus vecāka ceļošanas dokumentam ar ierakstu par radniecību ar šo bērnu, kurš pavada bērnu, vai bērna dzimšanas apliecībai vai tās notariāli apliecinātai kopijai, ja bērnu pavadošā vecāka ceļošanas dokumentā nav ieraksta par radniecību ar šo bērnu, ir jāuzrāda arī notariāli apliecināta otra vecāka - Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, ES dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijā, ES dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā - pilnvara bērna izceļošanai no valsts.

Iepriekšminētā pilnvara nav nepieciešama, ja bērna vecāks, kurš nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, ES dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijā, ES dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveicē, viens īsteno aizgādību pār šo bērnu. Šajā gadījumā noteikumos ir atsevišķi atrunāts, kādiem papildu dokumentiem jābūt līdzi.

Noteikumos ir atrunāta arī kārtība, kādā bērns šķērso ārējo robežu bez vecākiem izglītības iestādes skolēnu grupā.
 

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties