#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Nodarbinātībai – 19 miljardi eiro
, 2009. gada, 04.jūnijs, 2009

No plānotā Eiropas Sociālā fonda finansējuma 19 miljardus eiro ES atvēlēs, lai atbalstītu cilvēkus, ko skārusi ekonomikas krīze. ES arī piešķirs līdzekļus, un dalībvalstu līdzfinansējums 2009.-2010. gadam nebūs nepieciešams.

Kopā ar Eiropas Investīciju bankas grupu un citiem partneriem tiks izveidots jauns ES aizdevumu mehānisms, kas nodrošinātu mikrokredītus jauna uzņēmuma vai mikrouzņēmuma izveidei. ES "Kopīgā apņemšanās nodarbinātībai" izvirza galvenās prioritātes un rīcību, kas nosargātu darba vietas un palīdzētu tiem, kas saskārušies ar grūtībām. Visu iesaistīto dalībnieku, arodbiedrību un darba devēju organizāciju, kā arī dalībvalstu un ES uzdevums ir kopīgiem spēkiem izpildīt šo apņemšanos."Mēs paātrinām ES atbalsta maksājumus miljardiem eiro apmērā no Eiropas Sociālā fonda, lai cilvēki varētu pārkvalificēties; pašlaik vairāk nekā 9 miljoniem cilvēku gadā tie palīdz atrast darbu. Kopā ar starptautiskajām finanšu iestādēm, jo īpaši Eiropas Investīciju bankas grupu, mēs izveidosim jaunu mikrokreditēšanas mehānismu 500 miljonu eiro apmērā uzņēmēju atbalstam. Vēlamies, lai dalībvalstīs 5 miljoniem Eiropas jauniešu būtu iespējams iegūt praksi uzņēmumos," sacīja Komisijas priekšsēdētājs Barrozu."Krīze sākās finanšu sektorā, bet tās sekas pašlaik jūt ikviens," teica ES nodarbinātības komisārs Vladimirs Špidla. "Pēdējos mēnešos esam cieši sadarbojušies ar valsts valdībām un nodarbināto un darba devēju organizācijām, mēģinot rast labākos paņēmienus cīņā ar krīzes sociālajām sekām. It sevišķi mums jācenšas nodarbināt jauniešus. Nedrīkstam viņiem ļaut atteikties no iespējām iekļūt darba tirgū. "Kopīgā apņemšanās nodarbinātībai" ir spēcīga, tālredzīga un koordinēta programma cīņai pret bezdarbu, darba vietu izveides atbalstam un stabilas ekonomikas atveseļošanas nodrošināšanai.Komisija ierosinājusi trīs galvenās prioritātes: nodarbinātības saglabāšana, jaunu darba vietu radīšana un mobilitātes veicināšana; prasmju uzlabošana un pielāgošana darba tirgus vajadzībām; vairāk darba iespēju. Tie jāuztver kā papildinājums citām darbībām, ko veikusi Komisija, cīnoties ar krīzi, tostarp nesenajiem priekšlikumiem par finanšu uzraudzību un priekšlikumu Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda darba uzlabošanai krīzes laikā. Priekšlikumi ir saderīgi arī ar ES darba tirgu reformēšanas ilgtermiņa stratēģijām, tostarp ar Lisabonas stratēģiju. Īpaši liela uzmanība veltīta jauniešiem, lai nodrošinātu viņiem mācību un darba iespējas, kas vajadzīgas, lai viņi šogad krīzes dēļ nepalaistu garām iespējas līdzdarboties darba tirgū.

/>/>/>
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties