#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Nodibina jaunu pilsoniskās sabiedrības platformu daudzvalodības atbalstam
, 2009. gada, 23.oktobris, 2009

Šodien Briselē nodibināja jaunu pilsoniskās sabiedrības platformu daudzvalodības atbalstam. Platformas galvenais mērķis ir veicināt pastāvīgu dialogu starp Eiropas Komisiju un pilsonisko sabiedrību par dažādiem daudzvalodības politikas aspektiem.Platformas dalībnieku vidū ir pārstāvji no izglītības un kultūras nozares, medijiem, kā arī citām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, piemēram, “Club of Madrid” un “Yuste Foundation”.

Eiropas Komisija ir pārliecināta, ka valodas ir ļoti nozīmīgas sociālajai kohēzijai un integrācijas šķēršļu pārvarēšanai. Ar 2008. gada paziņojumu par daudzvalodību tā aicināja izveidot pilsoniskās sabiedrības platformu, kura popularizētu daudzvalodību un tādējādi arī starpkultūru dialogu.

Saistībā ar Eiropas Radošuma un inovācijas gadu (2009) Komisija jau ir uzsvērusi, cik ļoti valodu prasme var palīdzēt sociālās un individuālās labklājības veicināšanā.

“Valodu īpašā nozīme, tiecoties pēc sociālās kohēzijas un pārvarot integrācijas šķēršļus, ir nenovērtējama”, platformas atkāšanas runā teica komisārs Leonards Orbans.

Pilsoniskās sabiedrības platforma daudzvalodības atbalstam būs forums, kurā ar labu praksi apmainīsies mediji, kultūras organizācijas un personas, kas iesaistītas neformālajā un ikdienējā izglītībā. Tās mērķis būs uzsākt sabiedrisku apspriešanu par to, kā vislabāk popularizēt dažādu valodu plašāku izmantošanu. Platformas darbs būs vērsts uz prioritārajām mērķgrupām — skolu nepabeigušiem jauniešiem, personām, kuras iegūst arodizglītību vai piedalās apmācībā, gados veciem cilvēkiem un imigrantiem.

Platformā arī izstrādās priekšlikumus, kurus pēc tam kā daļu no sadarbības pasākumiem daudzvalodības jautājumos izglītības un apmācību jomā izskatīs valstu valdības.

2009. gada 22. septembrī Komisija izveidoja līdzīgu tematisko forumu uzņēmumiem. Uzņēmējdarbības platformā daudzvalodībai iesaistījušās darījumu aprindas, sociālie partneri, tirdzniecības organizācijas, tirdzniecības palātas, tirdzniecību popularizējošās organizācijas, skolas un citas izglītības iestādes.

Plašāka informācija

IP/08/1340: Komisija izvirza mērķi pilnībā izmantot valodu potenciālu (18.9.2008.)

Uzaicinājums izteikt ieinteresētību dalībai sociālajā platformā daudzvalodības atbalstam:

http://ec.europa.eu/education/languages/news/news3577_en.htm

Eiropas Komisijas tematiskā tīmekļa vietne “pilnībā izmantot valodu potenciālu Eiropā”:           

http://ec.europa.eu/education/languages/news/news2853_en.htm

Uzņēmējdarbības platforma daudzvalodības atbalstam:

http://ec.europa.eu/education/languages/news/news3639_en.htm

Komisāra Orbana tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/index_lv.htm           

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties