#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Nosaka stingrus kritērijus aviokatastrofu izmeklēšanām
, 2010. gada, 21.septembris, 2010

Eiropas Parlaments apstiprināja likumprojektu, kura mērķis ir garantēt lidmašīnu avāriju drošības izmeklēšanas neatkarību. Jaunā regula arī prasa aviosabiedrībām divas stundas pēc nelaimes gadījuma spēt uzrādīt visu pasažieru sarakstu tuvinieku informēšanai. Pasažieri pirms lidojuma varēs norādīt personu, ar ko sazināties nelaimes gadījumā.

Regula nodrošinās, ka izmeklēšana notiek bez jebkāda spiediena no regulējošo, licencēšanas, lidojumu vadības vai citu iestāžu puses, kuru intereses var būt konfliktējošas. Visas liecības, kā arī kabīnes un gaisa kontroles dienestu audio un videoierakstus varēs izmantot tikai drošības aspektu izmeklēšanai, izņemot, ja ir nopietns pamats tās izmantot tiesvedībā.

Šī nosacījuma mērķis ir nodrošināt, ka notikumos iesaistītās personas nebaidās runāt ar drošības izmeklēšanas iestādēm, kuru nolūks ir noskaidrot apstākļus, lai novērstu incidentu atkārtošanos nākotnē, nevis noteikt vainīgo.

ES un citur reģistrētām aviokompānijām, kas apkalpo ES lidostas, divu stundu laikā pēc nelaimes gadījuma būs jāspēj uzrādīt lidmašīnas pasažieru saraksts. Pasažieru vārdus varēs nodot atklātībā tikai pēc ģimenes locekļu informēšanas un tikai tad, ja viņi tam neiebildīs. Aviokompānijām nelaimes gadījumā būs arī nekavējoties jāsniedz visu lidmašīnā esošo bīstamo preču saraksts.

Tuvinieku informēšana
Aviosabiedrībām būs jānodrošina pasažieriem iespēja norādīt kontaktpersonu nelaimes gadījumā. Šo informāciju drīkstēs izmantot vienīgi šajā nolūkā un to būs aizliegts izmantot komerciāliem mērķiem. Turklāt katrai dalībvalstij būs jāizveido plāns civilās aviācijas nelaimes gadījumiem un jānodrošina, ka visām aviosabiedrībām ir palīdzības plāns aviokatastrofu upuriem un viņu tuviniekiem.

Tāpat kā līdz šim drošības izmeklēšanas iestāde nobeiguma ziņojumu publiskos cik vien drīz iespējams un, ja iespējams, 12 mēnešu laikā pēc negadījuma vai incidenta dienas.

Katrai dalībvalstij būs jāizveido plāns civilās aviācijas nelaimes gadījumiem un jānodrošina, ka visām aviosabiedrībām ir palīdzības plāns aviokatastrofu upuriem un viņu tuviniekiem.

Eiropas Civilās aviācijas drošības izmeklēšanas iestāžu tīkls
Tiks izveidots Eiropas Civilās aviācijas drošības izmeklēšanas iestāžu tīkls, kas konsultēs dalībvalstu drošības izmeklēšanas iestādes, koordinēs to sadarbību, un gatavos rekomendācijas par aviācijas negadījumu izmeklēšanu. Par regulu ir panākta vienošanās ar dalībvalstīm ES Padomē, līdz ar to tā stāsies spēkā 20 dienas pēc publikācijas ES Oficiālajā Vēstnesī.

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs
Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties