#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Noslēdzies metu konkurss „Jauna tūrisma objekta izveide uz robežas Valkā/Valgā”
, 2010. gada, 05.augusts, 2010

3.augustā noslēdzās ES Igaunijas – Latvijas Programmas 2007–2013 projekta „IAVV – Increasing the Attractiveness of Valga-Valka” („Valgas–Valkas atraktivitātes uzlabošana”) ietvaros izsludinātais metu konkurss „Jauna tūrisma objekta izveide uz robežas Valkā/Valgā”. Konkursa mērķis bija interaktīvas, atraktīvas un vizuāli pievilcīgas teritorijas kā tūrisma objekta idejas izstrāde. Konkursantiem bija jāiesniedz vizualizēta un realizējama vīzija par pilsētas Valkas/Valgas robežas zonas attīstību, posmā starp Rīgas, Latgales un Semināra ielām un Igaunijas Republikas robežu.

 Pavisam metu konkursā piedalījās trīs pretendenti – firma SIA „Grupa93” ar piedāvājumu „VVRS”, arhitekte Anita Rumbiņa ar piedāvājumu „Līdzsvars” un vietējā māksliniece Kristīne Ganiņa ar piedāvājumu „Svētdienas parks”.

Par labāko konkursa žūrijas komisija atzina A.Rumbiņas piedāvājumu „Līdzsvars”. Saskaņā ar nolikumu, ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi. Ideju konkursa žūrijas komisija atzina, ka visi iesniegtie darbi ir ievērības cienīgi. Īpaši tika uzslavēts novada mākslinieces K.Ganiņas piedāvājums, kurā ieguldīts liels darbs ideju ģenerēšanai. Komisija atzina, ka, ņemot vērā iesniegtā darba informatīvo apjomu, būtu lietderīgi vienoties ar mākslinieci par šī iedvesmojošā materiāla izmantošanu, kad radīsies nepieciešamība kādas jaunas teritorijas labiekārtošanai.

Jau ziņots, ka iepriekšminētais projekts ilgst līdz 2010.gada 30.septembrim. Valkas domes kopējais projekta budžets ir EUR 530857,- (tai skaitā Igaunijas–Latvijas programmas finansējums ir EUR 451228,45). Projekta aktivitātes ir sadalītas 4 darba paketēs – menedžments un projekta koordinācija; jaunu pārrobežu infrastruktūras objektu projektēšana; pārrobežu infrastruktūras objektu būvniecība; mārketings un reklāma.

 

Avots: Ance Empele, www.valka.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties