#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Notiks Eiropas Jauniešu parlamenta pārstāvniecības Latvijā rīkotās debates
, 2009. gada, 28.oktobris, 2009

30.oktobrī pl. 14.00 Rīgas Ekonomikas augstskolā norisināsies ikgadējās Eiropas Jauniešu parlamenta pārstāvniecības Latvijā rīkotās debates par tādām tēmām kā vārda brīvība internetā, birokrātija ES institūcijās, u.c.

Uz diskusiju tiek aicināts ikviens jaunietis, kuram ir ko sacīt par šī gada tēmām par vārda brīvību internetā, birokrātiju Eiropas Savienības (ES) institūcijās, u. tml., piemēram: "ES sagaida jaunas vienošanās par globālā klimata izmaiņām sasniegšanu nākamajā Apvienoto Nāciju konferencē, kas notiks Dānijā 2009. gada decembrī. Vai ES nostāja šajā globālajā jautājumā ir praktiski īstenojama, un kādiem citiem risinājumiem vajadzētu tikt iekļautiem darba kārtībā?"

Ekspertu vidū paredzēti tādi Latvijas viedokļa līderi kā, izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, un Saeimas deputātes Vaira Paegle un Ingrīda Circene.

Debates ir fantastiska iespēja entuziastiem paust savu viedokli pieredzējušiem ekspertiem un dalīties domās par Eiropā nozīmīgiem jautājumiem. "Šīs diskusijas jauniešiem ir ļoti svarīgas, jo tās ļauj viņiem saprast, ka arī viņu viedoklis tiek cienīts un tajā var ieklausīties," stāsta Ilona Leduskukaine, viena no pasākuma organizatorēm.

Eiropas Jauniešu parlaments ir unikāls starptautisks jauniešu forums un viena no lielākajām debašu platformām Eiropas jauniešiem. Tā ir politiski un nacionāli neatkarīga organizācija, kuras galvenais mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu, sociālo iniciatīvu un jauniešu personīgo attīstību. Pasākumu mērķauditorija ir Eiropas jaunie pilsoņi.
 
EJP mērķi ir: dot jauniešiem iespēju brīvi izteikt viedokli par Eiropā aktuāliem jautājumiem, veicināt aktīvu pilsonisko sabiedrību Eiropā un motivēt jauniešus iesaistīties politikā, un lēmumu pieņemšanā, kā arī attīstīt savstarpēju izpratni, starpkultūru dialogu, tolerantas sabiedrības veidošanos un viedokļu dažādību.
 
Pieteikumi sūtami jauniešu organizācijai „Tellus” uz sekojošiem e-pastiem: Ingrida@tellus.lv  vai ilona@tellus.lv .
 
Ziņa sagatavota pēc jauniešu organizācijas "Tellus" materiāliem.
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties