#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Notiks ES Enerģētikas ministru padomes sēde
, 2010. gada, 06.septembris, 2010

Šodien un rīt, 7.septembrī, notiks Eiropas Savienības Enerģētikas ministru padomes sēde.Pagājušajā nedēļā Ministru kabinets uzklausīja Ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu par neformālās Enerģētikas ministru padomes sēdes darba kārtības jautājumiem.

Ziņojumā teikts, ka Latvijā ēku renovācijai ir liels potenciāls ES noteiktā mērķa sasniegšanai - līdz 2020.gadam par 20% samazināt enerģijas patēriņu ēku sektorā, tomēr, lai to sasniegtu, desmit gadu laikā nepieciešams renovēt katru trešo ēku. Nepieciešamo investīciju apjoms ir trīs miljardi eiro (2,1 miljards latu).

Lai arī makroekonomikas līmenī trīs miljardi eiro nav liels apjoms, kas nozīmētu, ka šīm vajadzībām gadā tiktu novirzīti 300 miljoni eiro jeb aptuveni 211 miljoni latu, un ilgtermiņā investīcijas atmaksāsies, tomēr vairumā gadījumu nepieciešams atbalsts un piekrišana no dzīvokļu īpašniekiem, kurus ekonomiskās krīzes apstākļos ir grūti pārliecināt par tādu ilgtermiņa lēmumu kā ēku renovācijas lietderība.

Līdz ar energoefektivitātes paaugstināšanu spēsim arī ievērojami ietaupīt enerģiju, tāpēc nepieciešams turpināt īstenot un pastiprināt atbalsta pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt finanšu resursu pieejamību energoefektivitātes pasākumu īstenošanai gan enerģijas ražošanā un pārveidošanā, gan enerģijas gala patēriņa sektoros. Tāpat jāizstrādā pasākumu kopa, lai veicinātu enerģijas efektīvu izmantošanu ēkās, kas nodrošinās ekonomisko un dzīves kvalitātes pieaugumu, enerģijas izmaksu samazinājumu un kas paaugstinās enerģijas apgādes drošību un vides kvalitāti.

Tāpat ziņojumā norādīts, ka jāīsteno nevis vienreizēja energoefektivitātes kampaņa, bet nepārtraukta informācijas plūsma sabiedrībai par energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumiem, kas radītu sapratni un atbalstu visos sabiedrības līmeņos un mainītu sabiedrības attieksmi un uzvedību.

Jau ziņots, ka "ES-2020" stratēģijas gaitā viens no pieciem kvantitatīvajiem mērķiem, kuri ES būtu jāsasniedz līdz 2020.gadam, ir energoefektivitātes palielināšana par 20%. Lai īstenotu ES mērķus, tiks izstrādātas nacionālās reformu programmas, kuru ietvaros katra ES dalībvalsts definēs nozīmīgākos energoefektivitātes attīstības virzienus nacionālajā līmenī. Eiropas Komisijai iesniedzamā Latvijas nacionālo reformu programma tiks sagatavota līdz 2011.gada pavasarim.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties