#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Notiks jauniešu tiešsaistes diskusija ar ES izglītības komisāri
, 2010. gada, 16.septembris, 2010

Rīt, 17. septembrī, Eiropas Savienības mājā jaunatnes organizāciju pārstāvji piedalīsies tiešsaistes diskusijā par Eiropas Komisijas iniciatīvu "Jaunatne kustībā" ar ES izglītības komisāri Andrulu Vasiliu.

ES izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu piektdien, 17. septembrī, plkst. 16:00-17:00 tiešsaistē piedalīsies sarunās ar jauniešiem par iniciatīvu "Jaunatne kustībā". Sarunas tiešsaistē tiks pārraidītas: http://webcast.ec.europa.eu
"Eiropas Komisija sāk iniciatīvu “Jaunatne kustībā”, lai risinātu problēmas, ar kurām jaunieši saskaras izglītībā, apmācībā un nodarbinātībā. Tas ir pasākumu kopums, kas palīdzēs izglītības sistēmām nodrošināt vajadzīgās prasmes, uzlabos augstākās izglītības rezultātus, iedrošinās jauniešus studēt un mācīties ārvalstīs un atvieglos jauniešu pāreju uz darba tirgu, savā rakstā izsakās komisāre Vasiliu (viss raksts izlasāms rakstu sadaļā).
Latvijā Izglītības un zinātnes ministrija ir aicinājusi piedalīties videodiskusijā jaunatnes organizācijas, jauniešu centrus un jaunatnes lietu koordinatorus.
"Īstenojot Eiropas Savienības pamatiniciatīvas "Jaunatne kustībā" mērķi – paaugstināt izglītības sistēmas darbības rādītājus un vairot Eiropas augstākās izglītības starptautisko pievilcību, Izglītības un zinātnes ministrija turpinās jau uzsāktās pārmaiņas visās izglītības pakāpēs, kuru uzdevums ir nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu valsts un cilvēku izaugsmi, vairojot Latvijas konkurētspēju Eiropā un pasaulē," uzsver IZM valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos Kristīne Vāgnere.
Jautājumus ES komisārei var iesūtīt iepriekš (līdz plkst. 18:00 šodien) vai tiešsaistes sarunu laikā jebkurā ES valodā uz šādu adresi: EAC-YOM@ec.europa.eu
PAPILDINFORMĀCIJA:
"Jaunatne kustībā" ir ES jaunās stratēģijas "Eiropa 2020" daļa, un ar to jāsasniedz galvenie mērķi – līdz 2020. gadam samazināt skolu pametušo skaitu no 15 % līdz 10 %, kā arī līdz 40% palielināt to iedzīvotāju skaitu vecumā no 30 līdz 34 gadiem, kuriem ir pabeigta augstākā izglītība. Jāpanāk, lai turpmākajos desmit gados nodarbinātības līmenis būtu 75 %. EK pētījumi liecina, ka 2020. gadā 35 % jauno darbavietu būs vajadzīga augsta kvalifikācija.
Ierosināti 28 būtiski pasākumi, to skaitā eksperimentāls projekts "Tava pirmā EURES darbavieta"; aizdevums studijām ārzemēs; karte, kas dotu tiesības saņemt pabalstus un atlaides; "jaunatnes garantijas", kas nodrošinās jauniešiem darbu, mācības vai praksi sešu mēnešu laikā pēc skolas; "prasmju pase" (Eiropas kvalifikāciju apliecība).
Iniciatīva "Jaunatne kustībā" ir iecerējusi līdz 2020. gadam palielināt jauniešu mācību mobilitātes iespējas. EK sākusi publisku apspriešanos par mobilitātes programmu nākotni pēc 2013. gada (skat. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html).

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties