#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Notiks seminārs par Latvijas un citu ES reģionu attīstības tendencēm ESPON pētījumos
, 2010. gada, 10.septembris, 2010

Šodien no plkst.10 līdz 14.30 notiks Eiropas teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkla jeb ESPON sadarbības seminārs-diskusija "Latvijas un citu ES reģionu attīstības tendences ESPON pētījumos", ko organizē Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) kā ESPON kontaktpunkts Latvijā.

Par to informēja VRAA Starptautisko projektu un komunikācijas nodaļas vadītāja Līga Baltiņa. Seminārā tiks prezentēti iespējamie reģionālās attīstības ilgtermiņa izaicinājumi un risinājumi Latvijā, aplūkota demogrāfijas un imigrāciju plūsmas ietekme uz Eiropas reģioniem un prezentētas projekta par lauku reģionu potenciālu iestrādnes. Dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar ESPON programmas aktualitātēm. Semināra otrajā daļā notiks diskusija par Latvijas reģionu attīstības tendencēm.

Eiropas teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkls jeb ESPON darbojas kopš 2002.gada. ESPON programmas īstenoto projektu gaitā top ziņojumi, kas sniedz salīdzināmu informāciju un attīstības tendenču analīzi par Eiropas valstu teritorijām.

Viens no VRAA kā ESPON kontaktpunkta uzdevumiem ir sniegt atzinumus vai koordinēt atzinumu sniegšanu par ESPON programmas projektu ziņojumiem, uzturēt pētnieciskās sadarbības tīklu ESPON tematikā un izplatīt pētījumu rezultātus. Dalība ESPON sadarbības tīklā dod iespēju Latvijai izvērtēt savu situāciju Eiropas valstu kontekstā nozaru un teritoriju skatījumā.

Seminārs notiks Rīgā viesnīcā "Monika", Elizabetes ielā 2.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare
Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties