#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Notiks velotūre "Ieminies par iecietību 2010"
, 2010. gada, 29.jūlijs, 2010

Eiropas Komisija savas kampaņas "Par Dažādību. Pret Diskrimināciju." ietvaros ar prieku atbalsta Velotūri "Ieminies par Iecietību 2010". Jau otro gadu pēc kārtas Velotūri veiksmīgi organizē Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne.

No 24.jūlija līdz 1.augustam tiek apceļotas 7 Latvijas pilsētas, braucienu uzsākot Saldū (24.07), viesojoties Jelgavā (24.07), Rīgā (25.07), Cēsīs (27.07), Ogrē (28.07), Aizkrauklē (30.07) un finišu sasniedzot 1.augustā Rēzeknē. No 50 dalībniekiem, 28 apņēmās veikt 800 km deviņu dienu lakā, lai apliecinātu savu nostāju par dažādību un pret diskrimināciju. Eiropas Komisija tās kampaņas "Par Dažādību. Pret Diskrimināciju." ietvaros atbalstīja Velotūri "Ieminies par iecietību 2010" un astoņus interaktīvi izglītojošus seminārus. Seminārus vadīja dažādi cilvēktiesību aktīvisti no nevalstiskām organizācijām un to mērķis bija padziļināt jauniešu izpratni par dažādības un diskriminācijas tematiku un kādēļ viņi piedalās šājā braucienā.

Katrā no septiņām pilsētām publiskos pasākumos tiek atzīmētas dažādas sabiedrības priekšrocības, vairojot iedzīvotāju izpratni par kultūru un ticību dažādību. Velotūres "Ieminies par Iecietību 2010" laikā, Latvijas Tiesībsargs īpaši aicināja iedzīvotājus informēt Tiesībsargājošās institūcijas par diskriminācijas gadījumiem, atgādinot, ka ES esošā likumdošana aizsargā ikvienu iedzīvotāju pret diskrimināciju pēc reliģiskās pārliecības vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas darba vietā, kā arī pēc rases vai etniskās piederības jebkurā citā dzīves jomā.

Velotūres "Ieminies par Iecietību 2010" laikā Eiropas Komisijas kampaņa "Par Dažādību. Pret Diskrimināciju." tiks pārstāvēta informatīvajos stendos katrā no Velotūres 7 pilsētām. Brīvprātīgie, izdalot materiālus, palīdzēs iedzīvotājiem uzzināt par savām tiesībām, pamatojoties uz divām ES direktīvām: Nodarbinātības vienlīdzības direktīvas un Rasu vienlīdzības direktīvas. Šīs direktīvas nodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem iedzīvotājiem, neskatoties uz to rases vai etnisko piederību, reliģisko pārliecību vai ticību, invaliditāti, vecumu vai seksuālo orientāciju.

Diskriminācija vēl joprojām plaši izplatīta

Katru gadu miljoniem cilvēku Eiropas Savienībā tiek diskriminēti. Saskaņā ar Eirobarometra aptauju, etniskā piederība (61%) ir visizplatītākais iemesls diskriminācijai Eiropas Savienībā, tam seko vecums (58%) un invaliditāte (53%). 16% intervēto apliecina, ka pēdējā gada laikā ir tikuši diskriminēti. Tanī pat laikā, tikai puse ES iedzīvotāju zina savas tiesības gadījumā, ja tiek diskriminēti. Lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un apkarotu disskrimināciju jomās, kas noteiktas ES Vienlīdzīgas attieksmes direktīvās, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas biroji tika izveidoti katrā ES dalībvalstī. 2009. gada dati norāda uz to, ka Latvijā 67% iedzīvotāji uzskata, ka vecums ir viens no galvenajiem diskriminācijas iemesliem, tam seko invaliditāte (64%) un diskriminācija pēc seksuālās orientācijas (40%).

Kampaņa "Par Dažādību. Pret Diskrimināciju."

Kopš 2003. gada Eiropas Komisijas (Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlīdzības direktorāts) īsteno informācijas kampaņu visā Eiropā, lai apkarotu diskrimināciju rases vai etniskās piederības dēļ, reliģiskās pārliecības vai ticības dēļ, vecuma, invaliditātes vai seksuālās orientācijas dēļ. Kampaņa "Par Dažādību. Pret Diskrimināciju." tika veidota, lai informētu cilvēkus par viņu tiesībām ES pret diskriminācijas likumdošanas ietvaros, lai popularizētu dažādas darba vides priekšrocības, kā arī, lai norādītu kontaktorganizācijas personām, kas cietušas no diskriminācijas. Ar ES atbalstu daudzas kampaņas tiek organizētas katrā ES dalībalstī vietējā un nacionālā līmenī. Papildus citām lietām tajās ietilpst partnerība ar nacionāliem pasākumiem, mediju attiecības, kampaņas materiālu sagatavošana un izplatīšana 23 valodās un Žurnālistu konkursa organizēšana.

Apmeklējiet kampaņas mājaslapu: www.stop-discrimination.info

Iesniedziet savu raksti par diskrimināciju ar iespēju vinnēt 5000 EUR: http://journalistaward.stop-discrimination.info/

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties