#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Nulles emisijas elektromobiļi: kur paliek CO2?
, 2010. gada, 16.marts, 2010

Elektromobiļi (EM) ir nulles emisijas transportlīdzekļi, jo nerada CO2 un citu gāzu izmešus to darbības vietā, tādējādi pasargājot vidi un cilvēkus ceļu satiksmes tuvējā apkārtnē.

Lai pilnībā novērtētu EM ekoloģiskos faktorus, ir nepieciešams apzināt to, kādus CO2 izmešu apjomus rada EM nepieciešamās elektrības ieguve (CO2 varam pieņemt kā visu emitēto gāzu un cieto daļiņu apjoma salīdzinošo rādītāju). 

Pirmkārt, ir pieejamas un arvien attīstās tehnoloģijas elektrības ieguvei bez CO2 izmešu veidošanās: upes  ūdens plūsmas, jūras viļņu, vēja un saules enerģijas pārveide elektriskajā enerģijā.  Minētos enerģijas pārveides procesus raksturo šādas īpašības:

-          izmantojamā enerģija ir pilnībā atjaunojama;

-          nerodas ķīmisko savienojumu izmeši;

-          nerada cenu spiedienu uz pārtikas preču ražošanu.

Tātad pastāv iespēja EM nepieciešamo elektrību iegūt vispār neradot izmešus. Latvijā lielāko daļu, vidēji 70%, no AS „Latvenergo” saražotās elektroenerģijas iegūstam hidroelektrostacijās (HES). Tā, piemēram, 2007.gadā AS „Latvenergo” HES, ieskaitot Aiviekstes HES, devušas 65% no saražotās elektroenerģijas kopapjoma. Tehnoloģijas elektrības ieguvei no 100% atjaunojamiem resursiem attīstās, to cenas samazinās, kļūstot arvien pieejamākas arī katrai mājsaimniecībai.

Otrkārt, ir nozīmīgi, ka elektrību ražojošās termoelektrostacijas (TEC) ir nedaudzi, augstas tehnoloģijas uzņēmumi, kuru radīto CO2 apjomu un koncentrāciju ir iespējams efektīvi kontrolēt.

Treškārt, EM ir raksturīga to uzlāde nakts stundās, kas dod iespēju pilnīgāk noslogot TEC esošās jaudas, tādējādi palielinot elektrības ražošanas lietderības koeficientu un samazinot CO2 izmešu relatīvo apjomu.

Ceturtkārt, protams, ir jāsalīdzina iekšdedzes motoru (benzīna un dīzeļa) auto un EM izmantotās elektrības ražošanā radītos CO2 izmešus.  Tālāk sniegti darbā „Energy consumption, CO2 emissions and other considerations related to Battery Electric Vehicles” (European Association for Battery Electric Vehicles, www.going-electric.org) aprēķinātie dati par CO2 izmešu apjomu, kas rodas tehnoloģiskajos procesos no enerģijas nesēja (degviela, elektrība) ražošanas vietas līdz auto riteņiem, tiem pievadot 1 kWh enerģijas:Automašīnas tips


CO2 g/kWh


Benzīna auto


1490


 


Dīzeļdegvielas auto


1380


 


Svina-skābes akumulatoru auto Eiropā, vidēji


770


 


Litija akumulatoru auto Eiropā, vidēji


640


 


Svina-skābes akumulatoru auto Beļģijā


480


 


Litija akumulatoru auto Beļģijā


400


 

Tādējādi, aprēķinu rezultāti liecina, ka pārvietošanās ar iekšdedzes motora auto rada 2-3 reizes vairāk CO2 nekā EM gadījumā, ko pamatā nosaka EM elektromotora daudzkārt lielākā, salīdzinot ar iekšdedzes dzinējiem, enerģijas izmantošanas efektivitāte.

CO2 g/kWh atšķirības starp reģioniem un valstīm nosaka elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju struktūra. Balstoties uz novērtējumu, ko sadarbībā ar partneriem veikusi Latvijas „Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība”, sagaidāms, ka Latvijā EM radītais relatīvais CO2 izmešu apjoms būs Beļģijas līmenī vai mazāks. Lai varētu precīzi modelēt ieguvumus no EM izmantojuma Latvijā, ir nepieciešami atbildīgo institūciju veikti aprēķini.

Ar mērķi izmantot EM tehnoloģijas sniegtos ieguvumus, Eiropas valstis paplašina atbalstu EM pielietojumam. Tā, piemēram, Beļģija, attīstot EM un citu individuālo elektrisko transportlīdzekļu iegādes tiešā atbalsta mehānismus, no 2010.gada 1.janvāra privātpersonām atmaksās ienākuma nodokļa daļu šādos apmēros (% no iegādes cenas): EM - 30% (limits - 9000EUR), elektriskie kvadricikli -15% (limits - 4540EUR), tricikli un motocikli - 15% (limits - 2770EUR). 

Foto: www.fotolia.com

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties