#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Ogres novada pašvaldības deputāti aizvien vēl spriež, vai iegādāties attīrīšanas iekārtas no ''KP Tehnoloģijām''
, 2010. gada, 09.jūlijs, 2010

Martā Siguldas novada iedzīvotāji tika aicināti uz izstādi "Siguldas attīstības vīzijas", izstāde bija skatāma arī Siguldas novada svētku ietvaros, kuras laikā projekta autori uzklausīja viedokļus par to, kā pilsēta varētu izskatīties 25 gadu tālā nākotnē. Par arhitektu provokatīvo Siguldas nākotnes redzējumu sašutums nav rimis.

Ogres novada domes tautsaimniecības un finanšu komitejas sēdē 9. jūlijā deputāti sprieda par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu iegādi no SIA „KP Tehnoloģijas”.

Kā jau informēts agrāk, šis jautājums pēdējo gadu laikā pilsētā ir aktualizēts vairākkārt. Pēdējoreiz jautājums par notekūdeņu attīrīšanas iekārtām komiteju sēdē tika izskatīts 13. maijā. Sakarā ar to, ka SIA „KP Tehnoloģijas” piedāvātā iekārtu cena (ap Ls 4 000 000) bija ļoti augsta, turklāt īpašuma novērtējums veikts 2008. gadā, deputāti nolēma, ka tik novecojušu vērtējamu nevar pielietot pašreizējos darījumos, jo pēdējā laikā īpašuma tirgū notikušas straujas izmaiņas un cenas ir kritušās. Pašvaldības aģentūrai “Mālkalne” tika uzdots organizēt SIA “KP Tehnoloģijas” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu novērtējumu.

Pēc p/a „Mālkalne” pasūtījuma SIA „KP Tehnoloģijas” īpašuma – kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu kompleksa - novērtējumu veica SIA „Eiroeksperts”, nosakot pašreizējo tirgus vērtību Ls 1 924 000.

Šā gada 2. jūlijā novada pašvaldība saņēma SIA „KP Tehnoloģijas” valdes priekšsēdētāja Maksima Redkina parakstītu vēstuli, kurā, lai gan apšaubīts īpašuma novērtējums, tomēr pausta piekrišana pārdot attīrīšanas iekārtu kompleksu Ogres novada pašvaldībai, šādu nostāju pamatojot ar objekta svarīgo stratēģisko nozīmi Ogres pilsētā. Šādu nostāju komiteju sēdes laikā vēlreiz apstiprināja arī uzņēmuma īpašnieku pārstāvis Benjamims Kajams.


Taču, piekrīt pārdot attīrīšanas iekārtas, to īpašnieki izvirza vairākus nosacījumus: pašvaldības aģentūrai „Mālkalne” turpmāko 7 gadu laikā bez maksas nodrošināt uzņēmumu SIA „KP Tehnoloģijas” vai holdinga uzņēmumus (uzņēmumus, kuri darbojas bijušās a/s „Ogre” ēkās) ar dzeramo un tehnisko ūdeni un ar kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas pakalpojumiem; saglabāt darba vietas visiem SIA „KP Tehnoloģijas” attīrīšanas iekārtu kompleksa speciālistiem; pārdošanas darījumā iekļaut lietus ūdeņu sūknētavu, rezervuāru un un drenāžu kolektoru; atbrīvot SIA „KP Tehnoloģijas” un holdinga uzņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa.

Komiteju sēdē, apspriežot jautājumu par attīrīšanas iekārtu iespējamo iegādi, domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs atgādināja, ka pašvaldībai Vides ministrijā šobrīd ir iespēja iegūt Eiropas Savienības finansējumu kanalizācijas notekūdeņu sistēmas attīstībai Ogrē, tāpēc nedrīkst vilcināties ar šī jautājuma risināšanu. E.Bartkevičs skaidroja, ka gadījumā, ja dome nolems iegādāties attīrīšanas iekārtas, lēmums nestāsies spēkā bez Finašu ministrijas saskaņojuma. Priekšsēdētājs aicināja deputātus atbalstīt attīrīšanas iekārtu iegādi par SIA „Eiroeksperts” noteikto tirgus vērtību, bez SIA „KP Tehnoloģijas” izvirzītājiem papildu nosacījumiem. „Katrs papildu nosacījums ir jāizvērtē atsevišķi no juridiskā aspekta, lai pašvaldības rīcība būtu likumīga,” skaidroja E.Bartkevičs, uzdodot finanšu-ekonomikas nodaļai un juridiskajai nodaļai līdz domes sēdei noskaidrot, kā rīkoties ar katru no papildu nosacījumiem.

Jautājums par attīrīšanas iekārtu iegādi tiks iekļauts domes sēdes darba kārtībā 15. jūlijā, tad arī, iespējams, deputāti pieņems galīgo lēmumu par šo pilsētai stratēģiski svarīgo objektu.

Avots: Ogres novada domes preses dienests, www.ogrenet.lv, 08.07.2010

Foto: www.ogrenet.lv

www.viss.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties