#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Palielina finansējumu publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas programmai
, 2010. gada, 03.augusts, 2010

Valdība šodien palielināja līdzekļu apjomu Eiropas Savienības finansējuma programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī".

Ņemot vērā valdība iepriekš lemto, apakšaktivitātei plānotais finansējums tiek palielināts no 325 410 latiem līdz 559 791 latam atbilstoši šajā apakšaktivitātē veiktās atlases rezultātiem un noslēgtajiem līgumiem. Tā kā šajā apakšaktivitātē ir paredzēta tikai viena atklāta projektu iesniegumu atlase un tā ir noslēgusies, citas izmaiņas noteikumos nav nepieciešamas, skaidro Finanšu ministrija.

Ministru kabinets pērn augustā Valsts kancelejai uzdeva apakšaktivitātes "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana" ietvaros atlikušo finansējumu pēc līgumu noslēgšanas novirzīt apakšaktivitātei "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī", kur finansējuma saņēmēji ir arī pašvaldības un plānošanas reģioni.

Tā kā lielāko daļu projektu publisko pakalpojumu paaugstināšanas ietvaros uzsāka īstenot tikai 2010.gada pirmajā pusgadā gan valsts pārvaldes iestāžu institucionālās sistēmas izmaiņu dēļ, gan valsts budžeta līdzekļu pieejamības dēļ, informācija par faktisko atlikumu šajā apakšaktivitātē bija pieejama tikai gada otrajā ceturksnī. Patlaban ir noslēgusies arī atklāta projektu iesniegumu atlase un ir pieņemti lēmumi par 19 projektu iesniegumu apstiprināšanu.

Tā kā publisko pakalpojumu paaugstināšanas programma apstiprināto projektu iesniegumu kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedza darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā noteikto apakšaktivitātes finansējumu, ir nepieciešams veikt grozījumus noteikumu projektā, pārdalot finansējumu, lai varētu nodrošināt aktuālās informācijas ievadīšanu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā.

Noteikumu projekts tika virzīts apstiprināšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar Valsts kancelejas sagatavotajiem grozījumiem darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā, kas nosaka finansējuma pārdali starp apakšaktivitāti "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana" un apakšaktivitāti "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī".

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties