#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Papildus 72 miljoni eiro
, 2010. gada, 04.augusts, 2010

Eiropas Komisija ir parakstījusi vienošanos ar Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu par Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu mehānismiem, saskaņā ar kuru Latvijai līdz 2014. gadam būs pieejams finansējums 72 miljonu eiro apmērā.

Finansējums paredzēts tādām jomām kā vides aizsardzība, klimata pārmaiņu novēršana, atjaunojamā enerģija, kultūras mantojuma aizsardzība, zinātne un pētniecība, sociālā attīstība, tieslietas un iekšlietas. Finansējuma apmērs ir par 34 % lielāks nekā iepriekšējā plānošanas periodā (2004.-2009. gadā), kad pieejamais finansējums Latvijai bija 54 miljoni eiro.

Šobrīd EEZ veido 25 Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. EEZ un Norvēģijas finanšu mehānismi ir EEZ valstu finanšu ieguldījums ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai Eiropas Savienībā.

Saskaņā ar EEZ līgumu vairākām ES dalībvalstīm, tai skaitā arī Latvijai, ir pieejami divi finanšu instrumenti - Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments.

Iepriekšējā periodā Latvijā šo finanšu instrumentu ietvaros veiksmīgi īstenoti (arī joprojām tiek īstenoti) individuāli projekti vides aizsardzības, Eiropas kultūras mantojuma saglabāšanas, veselības un izglītības jomā, kā arī projekti bērniem ar īpašām vajadzībām. Tāpat tiek ieviestas trīs programmas, kas vērstas uz vides politikas integrāciju Latvijā, valsts un privātās partnerības attīstības veicināšanu un pārrobežu sadarbību, kā arī sešas grantu shēmas (stipendiju grantu shēma, akadēmiskie pētījumi, nevalstiskā sektora atbalsta finanšu instruments "NVO fonds" u.c.

Finanšu ministrijas Preses nodaļa

Foto: www.eeagrants.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties