#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Par aktuālajām ES atbalsta programmām ''Zini un izmanto''
BNS 
, 2013. gada, 29.janvāris, 2013

ES mājā pirmdien no plkst. 12 līdz 16 norisinājās seminārs topošajiem un esošajiem uzņēmumiem par aktuālajām ES atbalsta programmām ''Zini un izmanto'', kuru četru stundu laikā kopumā apmeklēja apmēram 80 interesentu.

Topošie un esošie uzņēmēji pie ekspertiem no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), Hipotēku bankas Atbalsta programmu pārvaldes „ALTUM”, Izglītības un zinātnes ministrijas, Lauku atbalsta dienesta ( LAD), Rīgas plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centra, Rīgas reģiona biznesa attīstības inkubatora varēja saņemt individuālas konsultācijas un atbildes uz sev aktuāliem jautājumiem.

Apmeklētāju jautājumi bija dažādi. Pasākumā bija ieradušies cilvēki jau ar gatavu projektu, lai tikai noskaidrotu dažas projektu iesniegšanas nianses, gan arī apmeklētāji, kuriem vēl biznesa uzsākšana ir tikai padomā.

Aptaujājot apmeklētājus un dalībniekus visi atzina, ka pasākuma forma – individuālās konsultācijas ir ļoti laba, jo iespējams iegūt atbildes konkrēti uz saviem jautājumiem. Apmeklētāji izrādīja interesi par visām uzaicinātajām institūcijām.

Pasākuma mērķis bija veicināt topošo un esošo uzņēmēju informētību par aktuālajām ES programmām un to izmantošanas iespējām.

LIAA konsultēja interesentus par mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma, Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings.

Pie Hipotēku bankas speciālistiem bija iespējams iegūt informāciju par Atbalsta programmu pārvaldI „ALTUM”, piemēram, starta programmu.

Izglītības un zinātnes ministrija informēja par EK projektu. „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”.

Pie LAD bija iespējams vērsties pēc informācijas par aktuālā programma - Tūrisma aktivitāšu veicināšana, informācija par infrastruktūras uzlabošanas programmu.

Rīgas reģiona biznesa attīstības inkubatora eksperti stāstīja par inkubatora darbības mērķis, kas ir veicināt jaunu mazo un vidējo komersantu veidošanos un attīstību Rīgas reģionā, nodrošinot tos ar komercdarbībai nepieciešamo vidi un konsultatīvajiem pakalpojumiem.

Savukārt pie Rīgas plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centra pārstāvjiem bija iespējams interesēties par visām pārējām aktuālajām ES programmām, kuras netiek atsevišķi pārstāvētas.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties