#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Par Eiropas naudu varēs piesaistīt labākus speciālistus
, 2010. gada, 07.jūnijs, 2010

Ministru kabineta komitejā šodien tika atbalstīti Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) izstrādātie noteikumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitātē "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem".

Tas ļaus no Eiropas Sociālā fonda piesaistīt finansējumu 2 550 000 latu apmērā, informēja RAPLM Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece Ilze Dišlere. Pašvaldībām būs iespēja paaugstināt administratīvo kapacitāti, piesaistot atbilstošus speciālistus plānošanas reģionu un vietējās pārvaldes līmenī.

RAPLM izstrādātais noteikumu projekts paredz konkrētus projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības projektu iesniedzējiem, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu, sadarbības kārtību, kā arī sadarbības iestādes funkcionālo padotības formu.

Ņemot vērā, ka aktivitātē ir samazināts finansējums, noteikumu projektā atrunātas katram projektu iesniedzējam attiecināmo summu izmaksu summas, tādējādi nodrošinot pieejamā finansējuma pietiekamību visiem projekta iesniedzējiem. Aktivitātes finansējuma saņēmēji ir plānošanas reģioni, pilsētu pašvaldības (izņemot Rīgu) un novadu pašvaldības.

Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāte "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" pilnībā tiek finansēta no Sociālā fonda līdzekļiem. Aktivitātes īstenošanu nodrošinās RAPLM kā atbildīgā iestāde un Valsts reģionālās attīstības aģentūra kā sadarbības iestāde.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties