#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Par ES pilsoņu tiesībām ierosināt likumu
, 2010. gada, 31.marts, 2010

Saskaņā ar Eiropas Komisijas šodien (trešdien, 31.martā) iesniegto priekšlikumu sabiedrībai pirmo reizi būs iespēja tieši pieprasīt jaunus Eiropas tiesību aktus.

Kopš stāšanās amatā februārī es par vienu no savām prioritātēm izvirzīju tā sauktās Eiropas pilsoņu iniciatīvas pēc iespējas drīzāku īstenošanu.
Pilsoņu iniciatīva, kas noteikta ES jaunajā Lisabonas līgumā, Eiropas Savienībā ieviesīs patiesi jaunu demokrātiskās līdzdalības veidu.
Esmu ļoti gandarīts par šo ideju, kas, manuprāt, ir liels sasniegums Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē. Tas ir konkrēts piemērs tam, par ko mēs tik bieži runājam Briselē: „tuvināt Eiropu tās pilsoņiem”. Es ceru arī, ka tā veicinās aktīvas pārrobežu diskusijas par Briselē notiekošo un novedīs pie labāku normatīvo aktu izstrādes, iedvesmojoties no sabiedrības.
Es ceru, ka Eiropas Parlaments un ES dalībvalstis Padomē varēs pieņemt mūsu priekšlikumu līdz gada beigām, lai pirmās iniciatīvas varētu ierosināt 2011. gada sākumā.
Saskaņā ar mūsu plāniem sabiedrība varētu aicināt Eiropas Komisiju iesniegt tiesību aktu priekšlikumus jomās, kas ir Komisijas kompetencē, ja iniciatīvu parakstījis vismaz viens miljons pilsoņu no vismaz vienas trešdaļas ES dalībvalstu (šobrīd tās ir 9 valstis). Lai nodrošinātu, ka mēs saņemam Eiropas mēroga iniciatīvas, mūsu priekšlikumā ierosināts minimālais parakstītāju skaits no katras valsts.
Sagatavojot mūsu plānu, es biju apņēmies nodrošināt, lai procedūras būtu vienkāršas un visiem pieejamas, un lai tās nebūtu pārāk birokrātiskas. Svarīgi, lai šī demokrātiskā procesa revolucionāri jaunā iezīme būtu ticama, garantētu datu aizsardzību un to nevarētu izmantot ļaunprātīgi vai krāpšanas nolūkā. Kā uzsvēruši daudzi cilvēki, kas piedalījās iniciatīvas apspriešanas procesā, nebūs ierobežojumu tam, kur un kā cilvēki var parakstīties.
Lai gan Komisija pilnībā saglabā savas tiesības ierosināt ES tiesību aktus, mēs esam stingri apņēmušies ļoti nopietni izturēties pret pilsoņu iniciatīvām.
Kad vajadzīgie paraksti būs savākti un apstiprināti un mēs būsim pārbaudījuši, vai ierosinājums ietilpst ES kompetencē, Komisijai būs četri mēneši laika, lai izlemtu par turpmāko rīcību. Mēs varētu iesniegt tiesību akta priekšlikumu, turpināt izskatīt jautājumu, pieņemot citus pasākumus, piemēram, veicot pētījumu, vai mēs varētu nolemt, ka rīcība nav lietderīga. Lai ko mēs darītu, mums tas būs jāpamato publiski pieejamā ziņojumā.
Esmu gandarīts, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvas priekšlikums ir plaša apspriešanās procesa rezultāts, kurā tika apkopotas aptuveni 330 privātpersonu, organizāciju un valsts iestāžu atsauksmes.
Pēc diskusijām Latvijā starp politiķiem un sabiedrības pārstāvjiem Eiropas Komisija ir saņēmusi ierosinājumus no divām nevalstiskajām organizācijām – Latvijas Pašvaldību savienības un sabiedriskās politikas centra "Providus". Komisija ir ņēmusi vērā Latvijas iedzīvotāju bažas, ka prasība pēc parakstu notariāla apstiprinājuma var kļūt par reālu šķērsli līdzdalības demokrātijai. Esam ierosinājuši vienkāršas, viegli piemērojamas un visiem pieejamas procedūras. Nebūs ierobežojumu tam, kur un kā cilvēkiem parakstīties – internetā vai uz ielas.
Esam ņēmuši vērā sniegtos labos padomus un mācījušies no pieredzes ar līdzīgām sistēmām, kas darbojas dažās dalībvalstīs. Mūs ir iedrošinājusi arī Eiropas Parlamenta rezolūcija, kurā pausts entuziasma pilns atbalsts šai idejai. Šīs iniciatīvas mērķis ir izvest ES no „Briseles loka” un piešķirt tai pilnībā demokrātisku izpausmi.
Es ar nepacietību gaidu pilsoņu iniciatīvas izpausmes un aicinu cilvēkus izmantot šo fascinējošo jauninājumu.


Foto: europa.eu
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties