#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Pārbaudīta tirdzniecība interneta veikalos
, 2010. gada, 16.septembris, 2010

Pēc tam, kad ES īstenoja stingrus pasākumus attiecībā uz problemātiskām tīmekļa vietnēm, internetā ir daudz drošāk iegādāties tādas elektronikas preces kā digitālās kameras un mūzikas atskaņotājus. 84 % no tīmekļa vietnēm, kurās tirgo elektronikas preces un kuras pārbaudīja attiecībā uz ES patērētāju noteikumu pārkāpumiem, tagad atbilst ES tiesību aktiem. (Salīdzinājumam — 2009. gadā tādu bija tikai 44 %.) Komisija arī paziņo par pirmajiem rezultātiem, kas iegūti 2010. gadā veikto vērienīgo pārbaudes pasākumu rezultātā un kuru mērķis bija tīmekļa vietnes, kurās internetā pārdod biļetes uz kultūras un sporta pasākumiem.

Pēc tam, kad ES īstenoja stingrus pasākumus attiecībā uz problemātiskām tīmekļa vietnēm, internetā ir daudz drošāk iegādāties tādas elektronikas preces kā digitālās kameras un mūzikas atskaņotājus. 84 % no tīmekļa vietnēm, kurās tirgo elektronikas preces un kuras pārbaudīja attiecībā uz ES patērētāju noteikumu pārkāpumiem, tagad atbilst ES tiesību aktiem. (Salīdzinājumam — 2009. gadā tādu bija tikai 44 %.) Komisija arī paziņo par pirmajiem rezultātiem, kas iegūti 2010. gadā veikto vērienīgo pārbaudes pasākumu rezultātā un kuru mērķis bija tīmekļa vietnes, kurās internetā pārdod biļetes uz kultūras un sporta pasākumiem.

Vērienīgo pārbaudes pasākumu konstatētie trūkumi bija nepareiza informācija par patērētāju tiesībām, nepareizas cenas, un pārdevēja kontaktinformācijas trūkums. Šīs tīmekļa vietnes tagad ir izlabotas un vajadzības gadījumā ir piemērotas sankcijas.

ES veselības un patērētāju politikas komisārs Džons Dalli teica: “Vērienīgās pārbaudes paredzētas, lai stingri uzraudzītu, ka tiek piemēroti ES tiesību akti patērētāju aizsardzības jomā un ka patērētājiem piedāvā pārskatāmas cenas un patiesu informāciju. Šodienas rezultāti liecina par to, ka šīs pārbaudes nes augļus. To rezultātā iegūtais patērētāju uzticības pieaugums dos labumu arī godīgiem uzņēmējiem. Mēs turpināsim šos kopīgos neatbilstību novēršanas pasākumus, un jau tagad mums ir padomā nākošā nozare, kurā ir daudzas nepilnības”.
Arī Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) piedalījies ikgadējās ES līmeņa pārbaudēs jeb interneta “slaucīšanas” dienās (“Sweep”), 2009. gadā pārbaudot internetveikalus, kur tiek piedāvāts iegādāties elektropreces, un 2010. gadā veicot pārbaudes biļešu tirdzniecības interneta vietnēs.

Vērienīgie pārbaudes pasākumi
Vērienīgie pārbaudes pasākumi, t.s., “Sweep”, ir neatbilstību novēršanas pasākumi, ko vada ES un veic valstu tiesību aizsardzības dienesti. Dalībvalstis vienlaikus koordinēti pārbauda, vai kādā konkrētā jomā nav vērojami patērētāju tiesību pārkāpumi. Valsts iestādes sazinās ar uzņēmumiem par iespējamiem pārkāpumiem un lūdz tiem novērst atklātās problēmas.

Plaša patēriņa elektronikas preču tirdzniecības pārbaudi veica 2009. gada maijā. Tiesībaizsardzības dienesti visā Eiropā pārbaudīja, vai tīmekļa vietnes, kurās tirgojas ar elektronikas precēm, darbojas atbilstoši ES patērētāju aizsardzības likumiem. Pārbaudei izraudzījās sešas pieprasītu produktu kategorijas, tostarp personiskos mūzikas atskaņotājus, digitālās kameras un mobilos telefonus. Kopš tā laika valsts iestādes turpina strādāt pie šo pārkāpumu novēršanas, prasot veikt grozījumus un vajadzības gadījumā piemērojot sankcijas.
Plaša patēriņa elektronikas preču pārbaudes rezultāti

Kopumā no 369 pārbaudītajām tīmekļa vietnēm 310 vietnes (84 %) tagad atbilst ES patērētāju aizsardzības noteikumiem, salīdzinot ar tikai 163 vietnēm (44 %) 2009. gada maijā. Sankcijas par atkārtoti konstatētiem pārkāpumiem ir soda naudas un tīmekļa vietu slēgšana.
Visbiežāk sastopamās problēmas, kuras konstatēja sākotnējā pārbaudē:
- informācija par patērētāju tiesībām — 86 % no pārbaudītajām tīmekļa vietnēm tagad sniedz skaidru un pareizu informāciju, kā to prasa likumi (piemēram, par tiesībām atgriezt preci atpakaļ, nenorādot atgriešanas iemeslu, un par likumā noteikto garantijas laiku), salīdzinot ar 64 % 2009. gada maijā;
- informācija par preces kopējo cenu — 94 % no pārbaudītajām tīmekļa vietnēm tagad sniedz skaidru un pareizu informāciju par preces kopējo cenu (ieskaitot maksu par piegādi un visas citas papildizmaksas), salīdzinot ar 75 % 2009. gada maijā;
- tirgotāja kontaktinformācija — 95 % no pārbaudītajām tīmekļa vietnēm tagad sniedz visu tirgotāja kontaktinformāciju (piemēram, nosaukumu, adresi un e-pastu), salīdzinot ar 82 % 2009. gada maijā.

2009. gadā Latvijā interneta “slaucīšanas” dienu ietvaros PTAC izvērtēja 11 elektropreču tirdzniecības interneta vietnes - 220.lv, brivi.lv, digiparks.lv, m79.lv, ma-1.lv, ms.lv, neoshop.lv, neostore.lv, pta.lv, tehnoland.lv un xnet.lv. Neatbilstības sākotnēji tika konstatēti 7 vietnēs, no kurām piecas tās novērsa labprātīgi, bet divos gadījumos tika izdoti lēmumi par pārkāpumu novēršanu, no kuriem viens daļā pārsūdzēts tiesā. Galvenās problēmas bija saistītas ar nepietiekamu informāciju par patērētāju tiesībām un tirgotāja identitāti.

Kas notiks tālāk?
Valsts iestādes turpinās strādāt pie atsevišķiem gadījumiem. Pārrobežu tirdzniecības gadījumos tās sadarbojas ar citu valstu iestādēm. Jaunā ES vērienīgo pārbaudes pasākumu izmeklēšanu sistēma turpinās funkcionēt; nākošajā gadā ir paredzētas jaunas pārbaudes un kopīgas darbības.

Jaunā vērienīgā pārbaude — tīmekļa vietnes, kurās pārdod biļetes
Jaunākajā vērienīgajā pārbaudē kontrolē vietnes, kurās internetā pārdod biļetes uz kultūras un sporta pasākumiem. Ir pārbaudītas 414 tīmekļa vietnes, 167 no tām (40 %) atbilda prasībām, bet 247 vietnēs (60 %) nebija ievēroti noteikumi, tāpēc tajās notiks turpmāka izmeklēšana par patērētāju tiesību aizsardzības pārkāpumiem. Pašreiz valstu iestādes ir neatbilstību novēršanas posmā, kura laikā tās sazinās ar attiecīgajiem uzņēmumiem un pieprasa izskaidrot pārkāpumu iemeslus vai veikt grozījumus tīmekļa vietnēs.
Galvenie konstatētie trūkumi ir šādi:
- gadījumi, kad nav norādīta vai nepilnīgi norādīta, vai sniegta maldinoša informācija par preces cenu (piemēram, slēpti nodokļi vai slēptas apstrādes izmaksas) konstatēti 74% no problemātiskajām tīmekļa vietnēm.
- negodīgi līguma noteikumi un nosacījumi (piemēram, nav garantēta biļešu piegāde laikā vai, atceļot pirkumu, nav iespējams saņemt atpakaļ naudu) konstatēti 73% no problemātiskajām tīmekļa vietnēm.
- gadījumi, kad nav norādīta vai nepilnīgi norādīta, vai sniegta maldinoša informācija par tirgotāju (piemēram, tirgotājs nepatiesi apgalvo, ka viņš ir pilnvarotais pārstāvis) konstatēti 48% no problemātiskajām tīmekļa vietnēm.

Šogad Eiropas atbildīgo iestāžu sadarbības ietvaros PTAC pārbaudīja astoņas izklaides un sporta pasākumu biļešu tirdzniecības interneta vietnes, tostarp, vadošo biļešu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēju un kino biļešu tirgotāju interneta vietnes. Divas no pārbaudītajām mājas lapām pilnībā atbilst izvirzāmajām prasībām. Pārkāpumi konstatēti sešās interneta vietnēs, no kurām trīs pēc PTAC aicinājuma tos labprātīgi novērsušas. Trīs lietas vēl atrodas izskatīšanas procesā.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties