#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Pastiprināti kontrolēs kuģniecības sabiedrības
, 2010. gada, 13.septembris, 2010

Eiropas Komisija šodien pieņēma jaunus noteikumus kuģošanas drošības paaugstināšanai un uzlabošanai. Ar šiem noteikumiem no 2011. gada 1. janvāra ieviesīs jaunu tiešsaistes reģistru, lai "kārtu pie lielā zvana" kuģniecības sabiedrības, kurām ir slikti rezultāti svarīgās drošības pārbaudēs (ostas valsts kontrolēs), bet kuģniecības sabiedrības, kuru drošības rādītāji ir labi, gūs plašu pozitīvu publicitāti.

Ostas valsts kontrolēm ir ļoti būtiska nozīme kuģu avāriju novēršanā, lai to rezultātā nebūtu traģiski zaudētu dzīvību un milzīga videi nodarīta kaitējuma. Kuģniecības sabiedrībām un valstīm, kuru darbības rezultāti ir neapmierinoši, pārbaudes ES ostās būs intensīvākas un saskaņotākas. Ražotājiem un citu nozaru pārstāvjiem būs iespēja kravas vai pasažieru pārvadāšanai izvēlēties kuģniecības sabiedrības, pilnībā pārzinot to drošības rādītājus.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass, kas ir atbildīgais transporta politikas jautājumos, sacīja: "Drošība ir galvenā ES prioritāte. Mēs esam pieredzējuši, cik postoši rezultāti bija tādām kuģu katastrofām kā prāmja Estonia nogrimšana, kad traģiski tika zaudētas daudzas dzīvības, un tankkuģu Prestige un Erika nogrimšana, kas nodarīja smagu kaitējumu videi. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka atklātība ir milzīgs spēks. Mēs vēlamies celt gaismā kuģniecības sabiedrību, karoga valstu un sertifikācijas organizāciju datus par drošību. Vairāk pārskatāmības šajā nozarē pozitīvi ietekmēs sabiedrības, kuru drošības rādītāji ir labi, dodot tām konkurences priekšrocības. Reģistrs arī pievērsīs uzmanību sabiedrībām, kuru darbības rezultāti ir neapmierinoši, tādējādi ar stingrāka pārbaudes režīma un atklātības izraisītas spriedzes palīdzību tās visnotaļ motivējot laboties, lai nenonāktu līdz aizliegumam kuģot ES ūdeņos."

Jaunie noteikumi
Ostas valsts kontroles režīms (drošības tehniskās pārbaudes ostās) Eiropas Savienībā no 2011. gada 1. janvāra būtiski mainīsies saskaņā ar ES Direktīvu 2009/16/EK par ostas valsts kontroli. Atbilstīgi jaunajam režīmam notiks ne tikai ostas valsts kontroles pārbaužu pašreizējo standartu saskaņošana visā ES, bet tā arī būs pirmā reize, kad tiks veidota visu ES teritorijā veikto ostas valsts drošības pārbaužu pilnībā koordinēta sistēma.

Jaunās ES mēroga sistēmas pamatā būs mūsdienīgs informācijas rīks THETIS, kura darbību nodrošinās Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA). Ar THETIS palīdzību varēs izsekot līdzi visām drošības pārbaudēm uz kuģiem, kas tiek veiktas ES ostās, un nodrošināt riska analīzi, kurā noteiks dalībvalstu kompetento iestāžu veicamo pārbaužu biežumu un prioritātes. Noteikumos, kurus šodien pieņēma Komisija, precizēti kritēriji kuģu riska profila novērtēšanai, par pamatu ņemot no THETIS iegūtos kuģniecības sabiedrības rādītājus un karoga valsts rādītājus.

Eiropas mēroga koordinēšanas un analīzes sistēma dos iespēju pārbaudēm efektīvāk izmantot ostās pieejamos resursus un it sevišķi intensīvāk pievērsties kuģiem ar augstu drošības risku un sabiedrībām, kuru drošības rādītāji ir zemi. Tiešsaistē izveidotajā reģistrā tiks norādītas sabiedrības, kuru drošības rādītāji trīs mēnešus vai ilgāk ir bijuši zemi vai ļoti zemi. Reģistrā norādītajiem kuģiem, kurus ekspluatē sabiedrības ar neapmierinošiem drošības rādītājiem trūkumu un aizturēšanas skaita ziņā, pārbaudes tiks veiktas ļoti bieži, bet kuģiem, kurus ekspluatē sabiedrības ar labiem rādītājiem, pārbaudes tiks veiktas retāk.

Priekšvēsture — pašreizējie noteikumi par drošības pārbaudēm ostās

Katru gadu vairāk nekā 80 000 kuģu piestāj Eiropas ostās. Kuģu drošības pārbaudes ostās (ostas valsts kontrole) ir ļoti nozīmīgas kuģu avāriju novēršanā. Atbilstīgi pašreizējiem ES noteikumiem pastāv saskaņoti pārbaužu standarti, un dalībvalstīm jāpārbauda 25 % no kuģiem, kas piestāj to ostās. Kuģi ar nopietniem trūkumiem un vairākkārt aizturēti kuģi saskaņā ar ES tiesību aktiem var tikt iekļauti melnajā sarakstā, un tiem var noteikt aizliegumu kuģot ES ūdeņos.

Tomēr atbilstīgi pašreizējiem noteikumiem to principu izvēle, pēc kuriem vadoties atlasa 25 % kuģu pārbaudei valsts ostās, ir atstāta dažādu valsts iestāžu ziņā. ES mērogā notiek koordinācija starp dažādām valsts iestādēm, tomēr tā ir ierobežota. Pašlaik netiek veikta visu dažādo valstīs veikto pārbaužu rezultātu sistemātiska analīze vai publicēšana ES mērogā.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties