#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Pašvaldību izaugsmes veicināšanai vēl pieejami vairāk nekā 100 miljoni latu
, 2010. gada, 05.septembris, 2010

Pašvaldību izaugsmes veicināšanai vēl pieejami vairāk nekā 100 miljoni latu, informēja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece Ilze Dišlere.

RAPLM šodien notika seminārs pilsētvides prioritātes īstenošanā iesaistītajām pašvaldībām, lai trešās projektu atlases kārtas gaitā pašvaldības varētu sekmīgi sagatavot un īstenot projektus, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļus. Atklājot semināru, RAPLM speciālisti akcentēja, ka ekonomiskās aktivitātes atjaunošanai Latvijā ir nepieciešams aktivizēt pašvaldību lomu uzņēmējdarbības veicināšanā, piedāvājot iespējas pašvaldībām ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu sakārtot uzņēmējdarbības vidi.

ES fondu aktivitātē pašvaldības pašas, balstoties uz savām attīstības programmām, nosaka tās prioritātes, kurām novirzīt ES fondu atbalstu, kas ir būtisks nosacījums, lai pašvaldības sekmētu konkurētspēju un attīstītu ekonomiku apstākļos, kad strauji mazinās uzņēmējdarbības aktivitāte un iedzīvotāju pirktspēja, kā arī būtiski pieaudzis bezdarba līmenis.

Ar pilsētvides prioritātē pieejamo finansējumu 209,2 miljonu latu apmērā pašvaldībām ir iespēja veicināt tautsaimniecības atveseļošanos, kā arī mērķtiecīgi novirzīt finansējumu ekonomiskās aktivitātes veicināšanai reģionos, piesaistot uzņēmējus un tādējādi mazinot iedzīvotāju migrāciju. RAPLM ir pārliecināta, ka mērķtiecīga finansējuma novirzīšana pašvaldību attīstībai sniegs būtisku ieguldījumu ekonomiskās aktivitātes atjaunošanā.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar aktivitātes finanšu apguves procesu kopumā un noslēgtajiem līgumiem. RAPLM apkopotā informācija liecina, ka kopumā pilsētām vēl ir pieejams 101 miljons latu finansējums pašvaldību konkurētspējas un ekonomiskās attīstības sekmēšanai.

Aktivitātes trešās atlases kārtas gaitā līdz šim ministrijā iesniegti seši projektu iesniegumi. Ar Gulbenes novada pašvaldību noslēgts līgums par projekta īstenošanu, savukārt Cēsu novada pašvaldība ir iesniegusi projektus, izmantojot visu pilsētai pieejamo ES fondu finansējumu.

Aktivitātē "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" 16 Latvijas pilsētām ir pieejami 209,2 miljoni latu, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 177,8 miljonu latu apmērā un nacionālais publiskais finansējums 31,4 miljonu latu apmērā.

Ministrija jau iepriekš ir informējusi, ka ERAF finansējumam var pieteikties 16 Latvijas pašvaldības - Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Ventspils, Aizkraukle, Cēsis, Gulbene, Kuldīga, Līvāni, Madona, Saldus, Smiltene un Talsi. Aktivitātes mērķis ir nodrošināt pilsētu izaugsmi, sekmējot uzņēmējdarbības un tehnoloģiju attīstību, uzlabojot pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, kā arī nodrošinot vienādas iespējas visām iedzīvotāju grupām.

Pirmajā un otrajā atlases kārtās kopumā tika apstiprināti 45 projekti, kas kopumā sasniedz gandrīz pusi no pieejamā ES fondu finansējuma. Projektu iesniegumu atlasi ministrija rīko vairākās uzaicinājumu kārtās. Trešās atlases kārtas ietvaros pašvaldības projektu iesniegumus varēs iesniegt līdz šā gada beigām. Aktivitātes īstenošanu nodrošina RAPLM kā atbildīgā iestāde un Valsts reģionālās attīstības aģentūra kā sadarbības iestāde.
 

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties