#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Pērn izglītības programmās iesaistīts tūkstotis jauniešu ieslodzījuma vietās
BNS 
, 2013. gada, 07.jūnijs, 2013

Pērn dažādās izglītības programmās tika iesaistīti gandrīz tūkstotis jauniešu, kuri atrodas ieslodzījuma vietās, ceturtdien pasākumā “Jaunieši ieslodzījumu vietās – izaicinājumi un iespējas” sacīja Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāve Svetlana Trubačova.

772 jaunieši tika iesaistīti formālās izglītības programmās, kur viņi ieguva pamatizglītību, vidējo izglītību un augstākās izglītības pakāpes, saņemot par to atestātu.

Savukārt 181 jaunietis pērn iesaistījies interešu izglītības programmās.

Ieslodzījuma vietās atrodas atrodas aptuveni 1,2 tūkstoši jauniešu vecumā līdz 25 gadiem.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāve Natalja Gudakovska norādīja, ka ir svarīgi strādāt ar jauniešiem, kas atrodas ieslodzījuma vietās, lai viņi pēc soda izciešanas vairs nevēlētos pārkāpt likumu.

Daudziem pēc atbrīvošanas trūkst motivācijas un arī pašapziņas sākt jaunu dzīvi.

Trubačova arī paskaidroja, ka kopumā piektā daļa jeb 22% ieslodzīto cietumā nonākuši jau četras vai vairāk reizes.

Pašlaik cietumos atrodas 5660 cilvēku, no tiem 3935 ir notiesātie, bet 1725 – apcietinātie. No kopējā ieslodzīto skaita cietumos 384 ir sievietes, bet 64 personas ir notiesātas uz mūžu.

42,6% sodu ieslodzījuma vietās izcieš pirmo reizi, 21,3% – otro reizi, 14,1% – trešo reizi, bet pārējie ieslodzītie jeb 22% cietumos nonākuši jau četras vai vairāk reizes.

Dalot ieslodzītos pēc vecuma grupām, cietumos atrodas aptuveni 22% jauniešu vecumā līdz 25 gadiem. 31% ieslodzīto ir vecumā no 30 līdz 40 gadiem, bet 17% ieslodzīto ir vecumā no 40 līdz 50 gadiem.
1% ieslodzīto ir vecāki par 60 gadiem.

Kopumā Latvijā ir 11 cietumi un viena audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem.

Lai palīdzētu jauniešiem, kuri nonākuši ieslodzījuma vietās, 2013. gadā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi īstenoja apjomīgu neformālās izglītības projektu “Šķeļot viļņus” četrās ieslodzījuma vietās Eiropas Savienības programmas “Jaunatne darbībā” ietvaros.

Projekta ietvaros notika divi apmācību kursi ieslodzījuma vietu darbiniekiem (sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, vienību priekšniekiem u. c.) par neformālo izglītību un tās lomu ieslodzījuma vietās. Tika apzinātas jauniešu vajadzības četros cietumos – Iļģuciemā, Šķirotavā, Liepājā un Valmierā.

Balstoties uz iegūto informāciju, tika izveidotas četras apmācību programmas. Katrā ieslodzījuma vietā notika 10 nodarbības, kuras īstenoja apmācītie cietumu darbinieki kopā ar atbalsta personu no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras. Neformālās izglītības programmu galvenās tēmas bija vērtībizglītība un sociālo kompetenču attīstība.

Projekts “Šķeļot viļņus" notika ES programmas "Jaunatne darbībā" ietvaros. Programma Latvijā sekmīgi darbojas kopš 2007. gada. Tajā jauniešiem ir iespēja saņemt finansējumu saviem projektiem un piedalīties apmācībās. Neformālās izglītības projekti pārsvarā ir orientēti uz jauniešu personīgo izaugsmi, dažādu sociālo prasmju un attieksmju attīstību, starpkultūru pieredzi un līdzdalības veicināšanu. Programmu Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Ziņa tapusi sadarbībā ar ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties