#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Pētījums: Latvijas NVO ir mazaktīvas Eiropas Savienības līmenī
BNS 
, 2012. gada, 26.novembris, 2012

Nevalstiskās organizācijas (NVO) Latvijā neidentificē sevi ar Eiropas Savienību (ES) un vairāk darbojas nacionālajā līmenī, secināts pētījumā, ar ko pasākumā ES mājā piektdien iepazīstināja pētniece Ilze Rūse.

Pasākumā "Latvijas NVO līdzdalība ES" Rūse pastāstīja par Latvijas NVO raksturojumu salīdzinājumā ar Austrijas, Vācijas, Īrijas un Spānijas organizācijām. Pētījumā noteikta Latvijas organizāciju aktivitāte nacionālajā un ES līmenī.

Secināts, ka mazā aktivitāte, iesaistoties ES līmenī, iespējams, ir izskaidrojama arī ar to, ka NVO pārstāvji nesaskata saistību starp savām aktivitātēm un tiem likumiem, kas pēc pieņemšanas Eiropas Parlamentā vēlāk tiek attiecināti arī uz Latviju.

Latvijas NVO Eiropas līmenī ir mazaktīvas, bet aktīvākas tās ir, iesaistoties procesos Latvijas līmenī. Vietējā līmenī NVO visbiežāk uzrunā ministriju ierēdņus un dažādas citas valsts iestādes, bet mazāk – Saeimas komisijas un partijas. Šo tendenci Rūse uzskata par ļoti interesantu, jo NVO galvenokārt vēršas pie izpildvaras, bet mazāk – pie lēmējvaras, kaut gan efektīvāki rezultāti būtu sasniedzami, rīkojoties otrādi.

Saistībā ar Eiropas jautājumiem organizācijas labprātāk vēršas pie Eiropas Komisijas pārstāvniecības Rīgā jeb ES mājā.

Latvijas NVO ir pasīvākas nekā organizācijas ārzemēs arī tad, ja jārīko demonstrācijas un jāmobilizē sabiedrība. Vecajās Eiropas valstīs dažādas akcijas tiek rīkotas biežāk un plašākos apmēros.

Pētījumā secināts, ka Latvijas nevalstisko organizāciju vidējais vecums ir 13 gadu, turpretī Austrijā organizācijas vidēji ir 48 gadus vecas, kas liecina par salīdzinoši maz izkoptām tradīcijam. Vēl viens no Latvijas organizāciju raksturojošiem elementiem ir vidēji četri darbinieki katrā, un apmēram trešdaļai organizāciju ir mazāk nekā piecu tūkstošu latu finansējums, ko Rūse atzina par nesalīdzināmiem rādītājiem, ja apskata, piemēram, Austrijas situāciju, kur trešdaļai organizāciju budžets ir virs simts tūkstošiem latu.

Ziņa tapusi sadarbībā ar Ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties