#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Pētījums: Sabiedrības informētība par ES fondiem ir augusi
, 2010. gada, 29.marts, 2010

Latvijā par Eiropas Savienības (ES) fondu pieejamību ir informēti 92,3% Latvijas iedzīvotāju, liecina Finanšu ministrijas (FM) pasūtītais un SIA "Latvijas Fakti" veiktais pētījums.

Salīdzinājums ar iepriekšējos gados veikto aptauju datiem rāda, ka tas ir līdz šim visaugstākais Latvijas iedzīvotāju informētības līmenis par ES fondiem. Tāpat pašreizējais sabiedrības informētības līmenis ir par 20,9 procentpunktiem lielāks nekā 2008.gada decembrī.

2010.februāra izvērtējuma dati liecina, ka 57,5% iedzīvotāju uzskata, ka ES piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību, kā arī 36,7% šo līdzekļu apguvi vērtē kā sekmīgu.

Vislielāko ES fondu ieguldījumu iedzīvotāji redz ceļu un transporta sistēmas sakārtošanā un nodarbinātības veicināšanā. Savukārt par jomām, kur turpmāk jāiegulda vairāk ES līdzekļu, tiek uzskatītas nodarbinātības veicināšana un veselības un sociālā aprūpe.

Visbiežāk sabiedrība - 45,6% respondentu - dzirdējusi par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai. Savukārt no Finanšu ministrijas kā ES fondu vadošās iestādes pārziņā esošajiem fondiem atpazīstamākais ir Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Gandrīz trešā daļa aptaujāto dzirdējusi par Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Kā sabiedrībā mazāk atpazīstami fondi minami Kohēzijas fonds un Eiropas Zivsaimniecības fonds.

Pārliecinoši populārākais informācijas ieguves avots par ES fondiem ir televīzija, ar kuras starpniecību par ES fondiem uzzinājuši 82,2% aptaujas dalībnieku. Otrs populārākais informācijas kanāls ir radio, caur kuru informēti krietni mazāk - 30,7% respondentu.

Aptuveni ceturtā daļa aptaujāto par fondiem uzzinājuši gan ar interneta, gan nacionālo laikrakstu palīdzību. Turklāt vairāk nekā puse ir apmierināta ar pieejamo informāciju un atzīst, ka tā apmierina viņu vajadzības.

4,8% aptaujāto pašiem ir pieredze ES fondu līdzfinansētu projektu īstenošanā, bet 8,7% apņēmušies pieteikt projektus ES fondu finansējuma saņemšanai.

Sabiedriskās domas aptaujas pēc ES fondu vadošās iestādes pasūtījuma par Latvijas iedzīvotāju informētību ES fondu apguves jomā tiek veiktas kopš 2004.gada.

 

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties