#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Piešķir 5 miljonus eiro interneta kvalitātes uzlabošanai Vidusāzijas zinātniekiem
, 2010. gada, 21.septembris, 2010

Šodien Eiropas Komisija deva savu ieguldījumu, lai uzlabotu Vidusāzijas reģiona zinātniekiem pieejamā interneta kvalitāti Kirgizstānā, Tadžikistānā un Turkmenistānā. Ar Komisijas 5 miljonu eiro finansējumu Vidusāzijas Pētniecības un izglītības tīklam (CAREN) kādreizējā Zīda ceļa reģionā tiek nodrošināts XXI gadsimtam atbilstošs ātrgaitas internets pētniecības un izglītības vajadzībām.

Ar ātrgaitas interneta pieslēgumiem reģiona zinātniekiem, pasniedzējiem un studentiem paveras vienreizējas iespējas pilntiesīgi iesaistīties pasaules līmeņa zinātniskajā darbā. Kad CAREN tīklam pievienosies arī Kazahstāna un Uzbekistāna, tas vairāk nekā 500 universitātēs un pētniecības centros savienos pāri par pusmiljonu lietotāju.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un par Digitalizācijas programmu atbildīgā komisāre Nēlī Krusa teica: „CAREN atspoguļo Komisijas stratēģiju Eiropas pētniecībā novērst pasaules līmeņa infrastruktūras trūkumus, nodrošinot ātrgaitas, taču izmaksu ziņā pieņemamu datu komunikācijas veidu ar Vidusāziju. Tādējādi tiek mazināta digitālā plaisa un tiek veicināta reģiona pētniecības un izglītības modernizācija un attīstība.”

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs norādīja: „Šis projekts palīdzēs atvieglot un uzlabot darbu vairāk nekā 500 000 Vidusāzijas zinātnieku. Atbalstot augstāko izglītību un interneta kvalitāti, tiek ieguldīts Vidusāzijas inovāciju centru nākotnes izredzēs. Esmu pārliecināts, ka ES palīdzība ievērojami veicinās šo valstu ekonomisko izaugsmi.”

Vidusāzijas Pētniecības un izglītības tīkls (CAREN), kas šodien tiek oficiāli atklāts Kirgizstānas galvaspilsētā Biškekā, aptuveni pusmiljonam reģiona zinātnieku dod pieeju lielajām datubāzēm un nodrošina milzīgu datu apstrādes jaudu, kas nepieciešama reģionā tieši izmantojamai progresīvai zinātniskajai izpētei. Piemēram, ņemot vērā reģiona atrašanos Indijas un Eirāzijas tektonisko plātņu sadures zonā un no tā izrietošo zemestrīču risku, ātrdarbīgie CAREN pieslēgumi zinātniekiem dos iespēju praktiski reāllaikā iegūt seismisko staciju datus un apmainīties ar tiem. Tādējādi uzlabosies riska novērtējums un katastrofu draudu pārvaldība, piemēram, nodrošinot saikni starp Vidusāzijas Lietišķo Zemes zinātņu institūta zinātniekiem un viņu kolēģiem Vācijas Ģeofizikas pētījumu centrā.

Pateicoties kvalitatīvākam internetam, ieguvēji būs arī citās jomās, tostarp telemedicīnas iniciatīvas Tadžikistānā, plānotā sadarbība tekstilrūpniecības pētījumu jomā starp Londonas Modes koledžu un partneriem Taškentā, kā arī Isikula baseina ekoloģiskais monitorings, sadarbojoties Kirgizstānas Fizikas institūtam un partneru institūtiem Vācijā un ASV. Pašlaik jau tiek īstenoti vairāki tālmācības projekti, piemēram, Turkmenistānai sadarbojoties ar Hamburgas Tehnisko universitāti un Barselonas Autonomo universitāti. Šodien notikušajā atklāšanas pasākumā prezentētās kopīgās Eiropas un Vidusāzijas iniciatīvas parādīja CAREN tīkla potenciālu sadarbības veicināšanā.
CAREN ne tikai nodrošina ātrdarbīgus pieslēgumus reģiona zinātniekiem, bet arī, pateicoties savienojamībai ar šā tīkla Eiropas ekvivalentu GÉANT, paver durvis saiknei ar pasaules zinātnes un izglītības aprindām. Tādējādi zinātnieki var ielūkoties digitālās bibliotēkās, piekļūt ģeogrāfiski attālām datubāzēm, neklātienē koplietot zinātniskos instrumentus un pasaules mērogā ātri un droši pārsūtīt lielus datu apjomus.
CAREN tīklu līdzfinansē Eiropas Komisijas EuropeAid sadarbības birojs, un tā 6,25 miljonu eiro budžetā 80 % nodrošina Eiropas Komisija, bet pārējo finansējumu uz dalītu izmaksu pamata iegulda projekta valstis. Projektu kopā ar attiecīgo valstu pētniecības un izglītības tīkliem īsteno un pārvalda pētniecības tīklu organizācija DANTE.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties