#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Platību maksājumu avansu zemnieki saņems jau no 16.oktobra
, 2010. gada, 23.septembris, 2010

Vienotā platības maksājuma avansu lauksaimnieki saņems pusotru mēnesi ātrāk, nekā iepriekš paredzēts, jau no šī gada 16.oktobra, informēja Zemkopības ministrijas (ZM) pārstāvji.

Eiropas Komisijas (EK) lēmums paredz, ka no šī gada 16.oktobra lauksaimniekiem Lauku atbalsta dienests var sākt izmaksāt vienotā platības maksājuma avansu līdz 50% par kopējo summu līdz 33 miljoniem latu. Avanss izmaksājams par 2010.gada iesniegumiem vienotajam platības maksājumam, ja pabeigta atbilstības nosacījumu pārbaude.

Komisija pieņēma lēmumu, pamatojoties uz ZM lūgumu rast iespēju izmaksāt avansu no šā gada 16.oktobra, nevis no 1.decembra, kā noteikts regulā. Lūgums pamatots ar finanšu grūtībām lauksaimniekiem šajā gadā. ZM vēstulē EK norādīja, ka joprojām lauksaimnieki izjūt finanšu krīzes negatīvo ietekmi un apgrozāmo līdzekļu aizdevumu pieejamības ierobežojumus, kas kavē viņu ekonomisko un lauksaimniecisko darbību. Savukārt augstās ražošanas resursu izmaksas ierobežo lauksaimnieku ienākumu pieaugumu un iespējas segt pēdējo divu gadu laikā radušos zaudējumus. Tāpat arī iepriekšējā ziemā siltais decembris, dziļais sniegs un straujais atkusnis pavasarī pastiprināja kaitēkļu un slimību izplatību un radīja papildu izdevumus. Tādējādi ātrāka izmaksa mazinātu lauksaimnieku finanšu grūtības.

EK atļāvusi izmaksāt avansu ātrāk, jo 21.septembrī Eiropas Savienības Tiešo maksājumu pārvaldības komitejā vienbalsīgi tika atbalstīti EK lēmumu projekti par atļauju 10 dalībvalstīm izmaksāt tiešo maksājumu avansu. Vienotā platības maksājuma kopējā atbalsta aploksne ir 67 miljoni latu.

Provizoriskā vienotā platību maksājumu likme 2010.gadā ir 47 lati par hektāru bez samazinājuma koeficienta.

Šogad atšķirībā no iepriekšējā gada ieviestas trīs jaunas atbalsta shēmas - īpašais atbalsts par pienu, atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par laukaugu platībām un atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par lopbarības platībām. Lauku atbalsta dienestā apkopotā informācija liecina, ka šogad saņemti 66 304 pretendentu iesniegumi, pērn tika saņemti 68 348 iesniegumi, bet 2008.gadā - 71 467 iesniegumi. Pieteikumu skaits katru gadu samazinās, tomēr vērojama lauksaimniecības uzņēmumu apsaimniekoto zemju platību paplašināšanās.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties