#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Politiķis labs orators?
, 2009. gada, 25.maijs, 2009

Tikai Ētikas kodekss nosaka, kā jārunā politiķim – nedrīkst lamāties, pārlieku moralizēt un nepamatoti apvainot savus kolēģus. Bet kurš gan noteiks to, cik saprotami runā politiķi?

„Ārprāts! Deputāti dauza ar kājām zemi un kliedz, ja kaut kas
nepatīk!”, bija pirmais, ko dzirdēju no politiķu novērotājas Evitas (20
gadi), kad viņa pirmoreiz vērtēja politiķus parlamentā. Desmit
jaunieši, iznākot no Saeimas, cits caur citu aizgūtnēm stāstīja savus
iespaidus Saeimā. Vēlāk novērotāja Luīze (18 gadi) stāstīja
„Panorāmai”: „Politiķi man bieži atgādina nevis mūsu valdības galvas,
bet gan vidusskolas klasi, kur dažs čīkst, cits kliedz, bet trešais ir
aizkaitināts, kad viņam plenārsēdes laikā traucē lasīt presi.”/>/>/>/>/>/>/>


Ko
nozīmē šie vērtējumi un kādēļ jaunieši analizē politiķu valodu?
18.maijā noslēdzās Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) organizētais projekts „TOPorators un ANTIorators”,
kura pamatideja bija noskaidrot jauniešiem vissaprotamāk un
visnesaprotamāk runājošo politiķi Latvijā. Labākā runātāja titulu
ieguva Aigars Kalvītis, sliktākā – Dzintars Jaundžeikars. />/>/>/>/>


Līdz
šim tikai Ētikas kodekss noteica, kā jārunā politiķim – nedrīkst
lamāties, pārlieku moralizēt un nepamatoti apvainot savus kolēģus. Bet
kurš gan noteiks to, cik saprotami runā politiķi? />/>/>


Jauniešu
nevalstiskās organizācijas ir īstā vieta, kur jauniešiem izteikt savu
viedokli par notiekošajiem procesiem. Mūsdienās jauniešiem paveras
arvien plašākas iespējas līdzdarboties dažādos sabiedrības procesos,
taču vai politiskie procesi viņiem ir atvērti un saprotami? Projekta
„TOP/ANTI orators” mērķis bija veicināt jauniešu līdzdalību
politiskajos procesos. Latvijā šāds projekts tika realizēts pirmo reizi
– pilotprojekts, kā traks bezbudžeta eksperiments, kurā nav neviena
pieaugušā – vien aktīvi jaunieši, kas paši par saviem līdzekļiem gatavi
realizēt visas aktivitātes. />/>/>/>/>/>/>/>/>

/>/>/>
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties