#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Prasa veidot taisnīgu kopējās lauksaimniecības politiku
, 2010. gada, 08.jūlijs, 2010

Eiropas Parlaments (EP) šodien pieņēma rezolūciju par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni pēc 2013.gada, prasot to pārveidot taisnīgāku, informēja Eiropas Tautas partijas grupas Latvijas preses un komunikācijas padomnieks Ģirts Salmgriezis.

"Eiropai vajadzīga taisnīgāka, videi saudzīgāka, vienkāršāka, ilgtspējīgāka kopēja lauksaimniecības politika," - tā parlamenta atbalstīto nostāju raksturo EP deputāte no Latvijas Sandra Kalniete (PS).

Parlaments prasa politikas maksājumus sadalīt taisnīgi un uzstāj, ka tiem jābūt taisnīgiem gan jauno, gan veco dalībvalstu lauksaimniekiem.

Tiek prasīts no 2013.-2020.gadam saglabāt kopējai lauksaimniecības politikai piešķirto budžetu vismaz 2013.gada līmenī, uzsverot, ka svarīgs arguments šī budžeta saglabāšanai ir jauno dalībvalstu pamatotās gaidas uz taisnīgu attieksmi.

Tiek arī norādīts, ka Eiropas lauksaimniecībai jānodrošina ar pārtiku eiropieši un jāpalīdz apgādāt ar pārtikas produktiem pasaules iedzīvotājus, kuru skaits pastāvīgi aug.

Tā kā vairs nav iespējams vienkārši "atgriezt krānu" un saražot vairāk pārtikas, ieguldot papildu energoresursus un citus resursus, tad EP rosina lauksaimniekiem ar vienkāršu daudzgadu līgumu piešķirt Eiropas Savienības (ES) finansētus papildus tiešos platību maksājumus, kas būtu atalgojums par oglekļa emisiju samazināšanu un oglekļa piesaistes palielināšanu augsnē.

Kalniete uzskata, ka "ziņojums ir labs sākums Latvijas zemniekiem". "Es esmu gandarīta, ka ir izdevies iekļaut parlamenta ziņojumā vairākus Latvijai svarīgus principus - taisnīgāku un līdzsvarotāku atbalsta sadalījums dalībvalstu starpā, godīgu konkurenci Eiropas kopējā lauksaimniecības tirgū, objektīvus atbalsta kritērijus," saka deputāte.

Šis ir pirmais parlamenta politikas dokuments par kopējās lauksaimniecības politikas reformu. Tam sekos parlamenta dalība ES koplēmuma procedūrā par konkrētu lauksaimniecības politikas budžetu un instrumentiem.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties