#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Precizē atbalsta apmēra noteikšanas kārtību uzņēmumu radīšanai un attīstībai
, 2010. gada, 06.aprīlis, 2010

Valdība šodien atbalstīja grozījumus Ministru kabineta noteikumos "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"".

Grozījumi noteikumos konkretizē projektu atlases kritērijus un atbalstāmo projektu īstenošanas nozaru saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas NACE otrās redakcijas kodus, tādējādi Lauku atbalsta dienestam (LAD) atvieglojot atbalsta administrēšanas procedūras. Grozījumi precizē arī norādi uz līgumu par Eiropas Savienības darbību saistībā ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā.

Līdz ar to noteikumos "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"" ir skaidri definētas projektu atlases kritēriju projektu īstenošanas vietu teritorijas attīstības indeksu robežvērtības saskaņā ar noteikumiem par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai noteikto teritoriju attīstības indeksu intervālu dalījumu.

Normatīvais akts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: eurpa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties