#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Preventīvi piemēros drošības līdzekļus
, 2010. gada, 17.augusts, 2010

Vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļi tiek piemēroti ne tikai personām, kuras jau agrāk izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, bet arī tām personām, kuras vēl nav veikušas noziedzīgas darbības, bet kuru uzvedība un rīcība var radīt potenciālu apdraudējumu sabiedrības drošībai.

Arī Latvijā varētu tikt ieviesta līdzīga prakse saskaņā ar 10. augustā valdībā pieņemtā rīkojuma anotāciju par grozījumiem Kriminālsodu politikas koncepcijā. 2009. gada sākumā Tieslietu ministrijai tika uzdots izveidot darba grupu, lai izstrādātu ar Kriminālsodu politikas koncepcijas īstenošanu saistīto normatīvo aktu projektus un sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu koncepcijas projektu.

Tieslietu ministrija no Eiropas Savienības dalībvalstīm lūdza informāciju par pastāvošo normatīvo regulējumu un praksi sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu piemērošanā. Saņemtā informācija vēl tiek apkopota un ietverta koncepcijas projektā, taču jau tagad redzams, ka citās valstīs sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļus piemēro ne tikai personām, kuras ir agrāk izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, bet arī preventīvi pret tām personām, kuras vēl nav veikušas noziedzīgas darbības, bet kuru uzvedība un rīcība rada potenciālu apdraudējumu sabiedrības drošībai.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties