#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Projekta rezultātā — ērta un droša pārvietošanās Riebiņos
, 2010. gada, 12.jūlijs, 2010

Pateicoties Eiropas Savienības finansējumam un pārrobežu sadarbībai, Riebiņu iedzīvotāji un viesi šovasar jau var pārvietoties pa ciemu daudz ērtāk un drošāk. Gājēji no centra līdz Riebiņu vidusskolai tagad izmanto ērtu celiņu, bet Feimanku šķērso nevis līdzās braucošām automašīnām, bet pa glītu tiltiņu.

Kā informē starptautiskā projekta LLI – 006 «Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošībā Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos (LATLIT TRAFIC)» koordinatori Riebiņu novadā, abu valstu pierobežas reģionos jau īstenoti vairāki nozīmīgi projekti, kas vērsti uz satiksmes drošības uzlabošanu. Tajā skaitā arī Riebiņos uzbūvētais gājēju celiņš un gājējiem paredzētais tiltiņš pāri Feimankas upei. Jau kopš ziemas, kad projekts bija vēl tikai iesākuma stadijā, iedzīvotāji varēja izmantot būtisku uzlabojumu, jo diennakts tumšajās stundās viņi varēja pārvietoties pa apgaismotu ietvi. Objekta izbūve veicina augstas satiksmes drošības līmeņa sasniegšanu ciema galvenajā tranzītielā.

Pārrobežu sadarbības projekts ir izdevīgs pašvaldībai arī ar to, ka izmaksu lielāko daļu — 85% — sedz Eiropas Savienība. Līdzekļus 5% apmērā piešķīrusi valsts, bet pašvaldībai bija nepieciešami 10% no kopējā nepieciešamā finansējuma.

Attēlā. Ilgus gadus bērni uz Riebiņu vidusskolu un pārējie ciema iedzīvotāji pārvietojās pa galvenās tranzītielas nomali. It sevišķi rudeņos un ziemas laikā, kad agri krēslo, gājējiem tas bija bīstami. Šobrīd situācija satiksmes drošības jomā ir ievērojami uzlabojusies, jo uzbūvēts ne tikai gājēju celiņš, bet arī pilnīgi drošs un ērts gājēju tiltiņš pāri Feimankai.

Avots: "Novadnieks", 09.07.2010

Foto: www.novadnieks.lv
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties