#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Projektu iesniegumus pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" sāks pieņemt maijā
, 2010. gada, 05.aprīlis, 2010

No šī gada 5.maija sāks pieņemt iesniegumus Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 2007.-2013.gadam pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija".

Projektus varēs iesniegt līdz 2010.gada 30.decembrim. Iesniegumus katrā reģionālās lauksaimniecības pārvaldē pieņems līdz brīdim, kad tiks pieteikti 80% no pieejamā finansējuma. Savukārt pārējie 20% finansējuma projektu tiks izvērtēti saskaņā ar objektīvajiem atlases kritērijiem.
Pasākuma "Lauku saimniecību modernizācija" mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju. Uz atbalstu var pretendēt juridiska vai fiziska persona, kas ražo nepārstrādātu lauksaimniecības produkciju, izņemot zivsaimniecības produkciju, vai arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība.

Pasākuma projektu kopējais publiskais finansējums noteikts 41 499 120 latu apmērā lauku saimniecībām un 10 000 000 latu atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām. Austrumlatgales Reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei (RLP) būs pieejami 2 539 525 lati, Dienvidkurzemes RLP - 6 276 134 lati, Dienvidlatgales RLP - 3 850 082 lati, Lielrīgas RLP - 4 492 987 lati, Viduslatvijas RLP - 2 866 125 lati, Zemgales RLP - 8 772 817 lati, Ziemeļaustrumu RLP - 2 499 096 lati, Ziemelkurzemes RLP - 4 248 677 lati, Ziemeļvidzemes RLP - 5 953 676 lati, kooperatīviem - 10 miljoni latu.

Izvērtējot līdzšinējo lauku saimniecību modernizācijas projektu realizēšanas intensitāti, publiskā finansējuma sadalījums LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs tiek noteikts, ņemot vērā datus par vienotajam platību maksājumam (VPM) pieteikto platību. Projektu īstenošanas beigu datums pasākumam ir divu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas starp atbalsta pretendentu un LAD.

Pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija" projektu iesniegumi gatavojami saskaņā ar 2009.gada 14.jūlija Ministru kabineta (MK) noteikumiem "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai" un 2009.gada 20.oktobra MK noteikumiem "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"".

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs pēc atbalsta pretendenta juridiskās adreses.

Plašāka informācija par pasākumiem un atbilstošajiem normatīvajiem aktiem atrodama ZM interneta mājaslapas "www.zm.gov.lv" sadaļā "Valsts un ES atbalsts" un LAD interneta mājaslapas "www.lad.gov.lv" sadaļā "ES atbalsts".

 

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties