#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Reģioniem aktīvāk jāiesaistās Baltijas jūras stratēģijā
, 2010. gada, 06.jūlijs, 2010

Šodien Eiropas Parlaments (EP) pieņēma rezolūciju par Baltijas Jūras reģiona stratēģiju, aicinot reģionus, novadus un pašvaldības tajā piedalīties aktīvāk. Deputāti arī uzsver, ka vides aizsardzībai un infrastruktūras attīstībai domātie līdzekļi jāizmanto efektīvāk, un stratēģija varētu šajā nolūkā palīdzēt.

Baltijas Jūras reģiona stratēģija ir pirmais un pagaidām vienīgais mēģinājums izveidot visaptverošu attīstības stratēģiju kādam lielam reģionam, ko vieno kopēji mērķi un problēmas. Šodien pieņemtā rezolūcija aicina dalībvalstis un reģionus izmantot stratēģijai 2007.-2013. gadam paredzētos struktūrfondus, jo īpaši, lai palīdzētu veicināt nodarbinātību un izaugsmi. Tā uzsver, ka stratēģija varētu pavērt daudz efektīvākas struktūrfondu izmantošanas iespējas un radīt reģionam papildu pievienoto vērtību, izmantojot tā īpatnības.

Stratēģijas četri pamatvirzieni ir vide, reģiona ekonomiskā izaugsme, reģiona piekļuve un pievilcība, kā arī drošība. Eiropas Komisijas koordinētā stratēģija ir vērsta uz to, lai ES un valsts līmeņa programmas tiktu izmantotas efektīvāk. Ņemot vērā to, ka Baltijas jūra ir viena no piesārņotākajām pasaulē, deputāti uzsver nepieciešamību izveidot vides uzraudzības centru un trauksmes sistēmu, lai brīdinātu par negadījumiem un nopietnu piesārņojumu. Šie pasākumi arī palīdzētu piesaistīt reģionam tūristus.

Vienlaikus rezolūcija prasa stratēģijas ietvaros uzlabot ES sadarbību ar valstīm ārpus ES, jo īpaši ar projektiem, kam ir būtiska ietekme uz vidi, kā arī aicina enerģētikas tīkla izbūves laikā pastiprināt sadarbību starp Krieviju, Baltkrieviju un Baltijas valstīm.

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties