#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Rekordliels pētnieku skaits pieteikušies uz Marijas Kirī stipendijām
, 2010. gada, 09.septembris, 2010

Šogad ES finansētajām Marijas Kirī vārdā nosauktajām stipendijām pieteikušies gandrīz 5000 pētnieku. Tas ir par 20 % vairāk nekā pagājušajā gadā un par 70 % vairāk nekā 2008. gadā. Pētniekiem, kas pie projektiem citās valstīs strādā ne vairāk kā trīs gadus, piešķirs apmēram 800 stipendiju ar kopējo vērtību 150 miljoni eiro. Pirmo reizi ir pieejams finansējums pētniekiem, kas vēlas atsākt karjeru pēc pārtraukuma.

Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu Eiropas komisāre Andrula Vasiliu sacīja: “Izšķirošs ir ES ieguldījums augstākajā izglītībā un pētniecībā, jo tas globalizācijas laikmetā uzlabo Eiropas konkurētspēju. Tas arī palīdz sasniegt programmas “Eiropa 2000” mērķus, tādējādi atvieglojot ES kopīgu pētniecības projektu veikšanu. Lielais pieteikumu skaits, kas saņemti Marijas Kirī vārdā nosauktajai stipendijai liecina par to, ka pētniecības iestādes uzskata šo programmu, kā arī ar tās palīdzību gūto starptautisko pieredzi par ļoti svarīgiem.”

Pētnieku mobilitāte

Kopš 1990. gada, kad tika izveidotas Marijas Kirī individuālās stipendijas, tās saņēmuši vairāk nekā 15 tūkstoši pētnieku. Stipendiju var pieprasīt pētnieki, kam ir doktora grāds vai vismaz četru gadu pieredze pētniecībā. Ir pieejams atbalsts pētniekiem, kas pārceļas uz citu Eiropas valsti, kā arī uz citām pasaules daļām. Stipendijas ir pieejamas arī pētniekiem no citām valstīm, kuri vēlas darboties pētniecībā Eiropā.

Pieteikumus stipendijas saņemšanai izvērtē neatkarīga komisija, kuras sastāvā ir atzīti Eiropas un pasaules zinātnieki. Vērtējuma pamatā ir projekta zinātniskā kvalitāte un tā iespējamā ietekme uz Eiropas konkurētspēju, kā arī uzņēmējinstitūta un pētnieka izcilība. Lielā pieteikumu skaita dēļ finansējumu piešķir tikai vislabākajiem projektiem. Šā gada atlases rezultāti būs zināmi gada beigās. Marijas Kirī stipendiātiem ir pieejama izcila apmācība, kurā iegūtās zināšanas tie varēs izmantot turpmākajā darbā. Ar stipendiātiem noslēdz darba līgumu ne vairāk kā uz trīs gadiem, un viņi saņem pilnu sociālo apdrošināšanu un pabalstu. Piešķirtajās stipendijās ir arī ietvertas pētniecības un apmācības izmaksas.

Franču pētniece Dr. Šarlote Forī, kurai no 2005. līdz 2007. gadam Šefīldas Universitātē Apvienotajā Karalistē piešķīra stipendiju darbam bērnu attīstības jautājumos, atceras: “Marija Kirī man deva iespēju būt brīvai un fleksiblai, kas ir ļoti svarīgi tad, kad tu meklē savu vietu, jo īpaši zinātnē.” Viņa ir pārliecināta par to, ka Marijas Kirī stipendija ir devusi impulsu viņas karjerai un kalpojusi par atspēriena punktu, lai iegūtu pastāvīgu pētnieka posteni savā valstī.

Marijas Kirī vārdā nosauktie pasākumi
Marijas Kirī pasākumos ietilpst ne tikai individuālās stipendijas, bet arī atbalsts doktora grāda kandidātiem, partnerība starp akadēmiskajām aprindām un rūpniecību, īstermiņa apmaiņa un tādu pētnieku, kas atgriežas no ārzemēm, integrācija. Šie pasākumi ir daļa no programmas “Cilvēki”, kas ietilpst ES septītajā pētniecības un tehnoloģiju attīstības pamatprogrammā. Marijas Kirī vārdā nosauktajiem pasākumiem 2011. gadā piešķirts budžets 772 miljonu eiro apmērā, un sagaidāms, ka tie radīs 7000 jaunu darbavietu.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties