#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Renovē Ludzas novada sporta skolu un Ludzas 2. vsk. internāta ēku
, 2010. gada, 06.jūlijs, 2010

Turpinās projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā un internātā" (Līg.Nr.VIDM/2009/KPFI-1/12) īstenošana Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta budžeta ietvaros.

Projekta mērķis ir novērst siltumenerģijas zudumus un palielināt energoefektivitāti, tādā veidā samazinot nelietderīgi izlietotos finanšu līdzekļus un kaitējumu videi. Tai skaitā samazināt oglekļa dioksīda emisijas apjomus.

Ludzā projekta ietvaros tiks renovētas divas ēkas - Ludzas novada sporta skola un Ludzas 2. vidusskolas internāts.

Ēkām tiks veikti fasādes siltināšanas un cokola siltināšanas darbi, jumta siltināšanas darbi. Tiks nomainīti logi un durvis, kā arī siltinātas grīdas sporta skolas ģērbtuvēs. Internāta ēkā paredzēts sakārtot esošo ventilācijas sistēmu, kas ļaus tik bieži nevēdināt telpas, samazinās siltumenerģijas patēriņa apjomus, līdz ar to arī mazinās negatīvo ietekmi uz vidi. Līdzās energoefektivitātes paaugstināšanai un finanšu līdzekļu ekonomijai tikpat svarīgs, motivējošs faktoru ir ēkās strādājošo veselība. Uzturoties renovētajās telpās, vairs nebūs jāsalst.

Projekta kopējās izmaksas ir 192 159.45 LVL, 80% finanšu instrumenta finansējums - 153 727.56 LVL un 20% pašvaldības finansējums - 38 431.89 LVL.

Ir veikts būvdarbu iepirkums, noslēgti būvdarbu līgumi. Darbus internāta ēkas renovācijā veiks SIA Ludzas apsaimniekotājs, sporta skolas renovācijas darbus veiks SIA Agroķīmija.

Avots: www.ludza.lv

Foto: www.ludza.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties