#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Revīzijas palāta nekonstatē pārkāpumus saistībā ar Latvijai piešķirtā ES finansējuma izmantojumu
, 2009. gada, 10.novembris, 2009

Izvērtējot Latvijai piešķirtā ES finansējuma izmantojumu, Eiropas Revīzijas palāta pārskatā par ES 2008.gada budžeta izpildi, būtiskus pārkāpumus nav konstatējusi, žurnālistus šodien informēja Eiropas Revīzijas palātas pārstāvis Igors Ludboržs.

Revīzijas palāta secina, ka Eiropas Kopienu 2008.gada pārskatos visos būtiskajos apsektos patiesi atspoguļots Eiropas Kopienu finanšu stāvoklis, darbību rezultāti un naudas plūsmas.

2008.gadā panāktā uzlabojuma pamatā galvenokārt ir labāki rezultāti lielākajā politikas grupā Lauksaimniecība un dabas resursi, kurai atvēlēta puse ES budžeta (55 miljardi eiro jeb 38,5 miljardi latu). Faktiski kļūdu īpatsvars šajā politikas grupā kopumā ir nebūtisks, tomēr lauku attīstības jomā lēstais kļūdu līmenis joprojām ir būtisks, kaut gan tas ir zemāks nekā iepriekšējos gados, informē Ludboržs.

Kohēzija, kas ir otra lielākā politikas grupa un kam atvēlēta gandrīz trešdaļa budžeta (36,6 miljardi eiro jeb 25,62 miljardi latu), joprojām ir problemātiska joma, kurā ir visvairāk kļūdu. Saskaņā ar Revīzijas palātas aplēsēm vismaz 11% no kopējās atlīdzināmās summas nevajadzēja tikt atlīdzinātiem, informē Revīzijas palātas pārstāvis.

Revīzijas palāta "tīrus atzinumus" sniedz par 2008.gada ES budžeta izpildi attiecībā uz ieņēmumiem visās politikas grupās un maksājumiem politikas grupās Izglītība un pilsoniskums un Administratīvie un citi izdevumi.

Atzinumi ar piezīmēm sniegti attiecībā uz divām politikas grupām. Revīzijas palāta secina, ka maksājumi politikas grupā Lauksaimniecība un dabas resursi, izņemot lauku attīstību, un grupā Ekonomika un finanses, izņemot šīs politikas grupas izdevumus, kas attiecas uz Sesto pamatprogrammu pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai, visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Revīzijas palāta sniedz negatīvus atzinumus attiecībā uz likumību un pareizību politikas grupās Kohēzija, Pētniecība, enerģētika un transports, kā arī Ārējais atbalsts, attīstība un paplašināšanās. Šajās politiskajās grupās maksājumus būtiski, kaut arī dažādos līmeņos, ietekmē kļūdas.

Joprojām ir spēkā Revīzijas palātas iepriekšējie ieteikumi uzlabot pārraudzības un kontroles sistēmas. Šie uzlabojumi uzskatāmi par daļu no ilgstošāka procesa, kurā attiecīgajiem pasākumiem vajadzīgs laiks, pirms tos var uzskatīt par efektīviem.

Papildu uzmanība jāpievērš tām izdevumu jomām, par kurām Revīzijas palāta joprojām ziņo, ka tajās ir augsts kļūdu līmenis. Daudzos gadījumos kļūdas radušās pārāk sarežģīto tiesību aktu un noteikumu dēļ. Tādēļ to vienkāršošana joprojām ir prioritāte, norāda Revīzijas palātas pārstāvis.

Ziņu aģentūra LETA/Nozare

Foto: FreeRangeStock arhīvs

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties