#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Rīgā atradīsies Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru organizācija
, 2010. gada, 31.maijs, 2010

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmu, ir apsveikusi šodienas ES telekomunikāciju ministru lēmumu par to, ka Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru organizācijas (EERSO) birojs atradīsies Rīgā.

Tas sniegs padomus ES iestādēm darbā pie tā, lai izveidotu spēcīgu un konkurētspējīgu vienoto telekomunikāciju tirgu, un tam būs ievērojama nozīme, lai veicinātu Eiropas digitālajā programmā paredzētās darbības (IP/10/581). EERSO birojs cieši sadarbosies ar telekomunikāciju regulatoriem un Eiropas Komisiju, lai nodrošinātu konsekventas regulēšanas prakses turpmāku attīstību telekomunikāciju nozarē visā Eiropā.
Nēlī Krusa sacīja: "Šīsdienas lēmums ir svarīgs solis ceļā uz mūsu kopējo mērķi izveidot vienotu telekomunikāciju pakalpojumu tirgu. EERSO speciālās zināšanas palīdzēs mums īstenot Eiropas digitālo programmu un novērst atlikušos šķēršļus pārrobežu telekomunikāciju pakalpojumiem Eiropas uzņēmumiem un iedzīvotājiem."
Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru organizāciju veido 27 valstu telekomunikācijas regulējošo iestāžu vadītāji, un tai palīdz organizācijas birojs (sk. SPEECH/10/15). EERSO birojs nodrošina profesionālo un administratīvo atbalstu EERSO darbam, palīdzot Eiropas Komisijai un valstu telekomunikāciju regulatoriem visdažādākajos regulatoram noteiktajos uzdevumos, tādos kā 7. panta konsultāciju process (sk. MEMO/09/539), universālā pakalpojuma sniegšanas piemērošanas joma un nākamās paaudzes piekļuves tīkli. Birojs arī konsultēs citas Eiropas iestādes, kā arī nodrošinās informācijas un labākās prakses apmaiņu starp valstu regulatoriem.
EERSO biroja izveide ir paredzēta 2009. gadā pieņemtajos pārskatītajos telekomunikāciju noteikumos (MEMO/09/513). Birojs veiks nozīmīgu darbu, lai uzlabotu ES telekomunikāciju tirgu darbību, kā paredzēts Eiropas digitālajā programmā (sk. IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200). EERSO ir būtiska loma procesā, lai izveidotu vienotu telekomunikāciju pakalpojumu tirgu pašreizējo 27 dažādo valstu tirgu vietā, kā minēts pēdējā Komisijas ziņojumā par vienoto Eiropas elektronisko komunikāciju tirgu (sk. IP/10/602).
Papildinformācija
EERSO aizstāj "Eiropas Regulatoru grupu", kas bija valstu regulatoru grupa, kura varēja darboties uz vienprātības pamata atsevišķi un nebija formāli iekļauta ES regulēšanas procesā.
Jaunas regulatoru organizācijas izveide ir saistīta ar virkni administratīvu sagatavošanas darbu, tostarp ēkas izvēli uzņēmējvalstī un darbinieku pieņemšanu.
Šodien pieņemtais lēmums par biroja atrašanās vietu ir svarīgs solis šajā procesā. Sagaidāms, ka EERSO biroja pirmais administratīvais vadītājs sāks darbu 2010. gada rudenī
Plašāka informācija par EERSO:
http://berec.europa.eu/

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: berec.europa.eu
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties