#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Rīga, Kuldīga un Rundāles pils saņems Eiropas Kultūras mantojuma zīmi
, 2010. gada, 09.marts, 2010

Rīgas vēsturiskais centrs, Kuldīgas vecpilsēta un Rundāles pils komplekss līdzās citiem 64 Eiropas Kultūrvēstures objektiem izvirzīti jaundibinātajai ES Kultūras mantojuma zīmei.

Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu skaidro, ka šī goda nosaukumu kategorija būtiski atšķirsies no saviem agrākajiem līdziniekiem - UNESCO Pasaules kultūras mantojuma reģistra un Eiropas Padomes Kultūras mantojuma maršrutiem, jo tiks piešķirta tikai tiem objektiem, kurus var uzskatīt par ES vēsturē nozīmīgiem, tie ne vienmēr būs "skaistākie", bet gan "eiropeiskākie" objekti katrā dalībvalstī un tie īpaši nozīmīgi būs jauniešu izglītībā.

Nosūtot savu ierosinājumu izlemšanai ES parlamentam un ES Padomei komisāre uzsvēra: “Domāju, ka Eiropas mantojuma zīme palīdzēs uzlabot sabiedrības izpratni par mūsu kopīgo, taču atšķirīgo kultūras mantojumu un sekmēs kultūras tūrismu un kultūru dialogu,” Lēmuma priekšlikumu par zīmes izveidi Eiropas Komisija iesniegs pieņemšanai ES Ministru Padomē un Eiropas Parlamentā, un tas varētu stāties spēkā 2011. vai 2012. gadā.

Saraksts ar EK izvirzītajiem objektiem, kuri pirmie varētu saņemt šo goda zīmi:

 

 

 

 

 

 

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties