#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Rīt atzīmēs Starptautisko Bioloģiskās daudzveidības diena
, 2010. gada, 21.maijs, 2010

Rīt ir Starptautiskā Bioloģiskās daudzveidības diena. Neraugoties uz visā pasaulē īstenotajiem centieniem, pētījumi liecina, ka bioloģiskā daudzveidība — dzīvības dažādība uz mūsu planētas — samazinās satraucošā ātrumā.

Novatoriska ES kampaņa, lai pievērstu uzmanību šim faktam, ir piesaistījusi tūkstošiem cilvēku visā Eiropas Savienībā un ārpus tās. Kampaņai veltītā tīmekļa vietne jau apmeklēta vairāk nekā pusmiljons reižu, bet vairāk nekā 56 000 cilvēku ir pauduši atbalstu kampaņai socializācijas vietnē Facebook. Starptautisko Bioloģiskās daudzveidības dienu Komisija atzīmē ar pasākumu virkni sešās valstīs, proti, Spānijā, Nīderlandē, Bulgārijā, Rumānijā, Polijā un Itālijā.
Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: “Ir patīkami redzēt, kā šī kampaņa rosina cilvēku iztēli. Tagad mums ir jāizmanto šis mirklis un šī interese jāpārvērš reālā rīcībā un politikā, lai nosargātu dzīvības formu daudzveidību uz mūsu Zemes.”

Kampaņa pievērš sabiedrības uzmanību
Visu paaudžu cilvēki ar bioloģiskās daudzveidības kampaņas interaktīvās tīmekļa vietnes un socializācijas līdzekļu starpniecību iepazīst dabu. Pirmajās sešās kampaņas nedēļās tīmekļa vietnē, kas pieejama visās ES valodās, reģistrēja vairāk nekā 550 000 lapas apmeklējumu un to skaits turpina pieaugt. Aptuveni 56 000 cilvēku no vairāk nekā 120 valstīm ir pauduši atbalstu bioloģiskajai daudzveidībai Facebook lapās.
Kampaņas ar saukli ''Bioloģiskā daudzveidība — visi esam iesaistīti'' mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību bioloģiskās daudzveidības mazināšanās problēmai un parādīt, kādas ir šādas mazināšanās sekas ikdienas dzīvē.
Kampaņā ir izglītojoši pasākumi, kuros informē par bioloģiskās daudzveidības nozīmi un īpaši uzsver ekosistēmas pakalpojumu būtību un ar to izzušanu saistītos apdraudējumus. Pasākumus caurvijošais temats ir doma, ka viss ir savstarpēji saistīts un savstarpēji atkarīgs.
Jaunākais pasākums ir iespaidīgs videoklips, kurā sniedz nopietnu vēstījumu par steidzamu nepieciešamību rīkoties. Videoklipa mērķis ir uzsvērt, kā viena elementa izzušana dzīvības formu ķēdē, lai cik nenozīmīgs tas būtu, var sagraut līdzsvaru dabā.
Kampaņa īpašu uzmanību pievērš valstīm, kurās rīcība tiek uzskatīta par īpaši lietderīgu. Sabiedrisko attiecību un ielu mākslas pasākumi ar panākumiem ir sākti Spānijā, Nīderlandē, Bulgārijā, Rumānijā, Polijā un Itālijā. Visās sešās valstīs saistībā ar Starptautiskās Bioloģiskās daudzveidības dienas pasākumiem notiks arī ģimenes pasākumi.

No uzmanības pievēršanas līdz rīcībai
Kampaņa ne tikai pievērš sabiedrības uzmanību, bet arī rosina vairāk domāt par to, ko iedzīvotāji var darīt, lai palēninātu un novērstu bioloģiskās daudzveidības mazināšanos. Mērķis ir panākt, lai cilvēki rīkotos – individuāli vai iesaistoties projektos – lai aizsargātu dabu un rūpētos par to.
Tīmekļa vietne jau aktīvi piesaista sabiedrību, mācot to, kā cilvēki ir savstarpēji saistīti ar dabu. Sabiedrības locekļi var gan iedraudzēties ar dzīviem organismiem un sugām, gan arī radīt savu bioloģiskās daudzveidības tēlu Facebook.
Pastāv cerība, ka, uzzinot vairāk par dabas pasauli, kuru mēs bieži vien uzskatām par pašsaprotamu, mēs arī iemācīsimies par to vairāk rūpēties.

Jauna palīgprogramma Natura 2000 iepazīšanai
Eiropas Komisija ar Eiropas Vides aģentūras (EVA) atbalstu ir paziņojusi arī par jauna IT rīka ieviešanu, lai sabiedrību vairāk tuvinātu Natura 2000 — aizsargāto teritoriju priekšzīmes tīklam.
Natura 2000 ir nozīmīgākais instruments bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai Eiropas Savienībā. Natura 2000 ir plašākais aizsargājamo zonu ekoloģiskais tīkls pasaulē, ko veido vairāk nekā 25 apgabalu un kas aptver 17 % ES sauszemes teritorijas. Natura 2000 tīkls tika izveidots, lai nodrošinātu Eiropas visneaizsargātāko sugu un biotopu izdzīvošanu, kā arī lai aizsargātu virkni ekosistēmu pakalpojumu.
Izmantojot GIS (ģeogrāfiskās informācijas sistēmu) tehnoloģiju, interaktīvais „skatītājs” ļauj tā lietotājiem lokalizēt konkrētās teritorijas un atrast tiem interesējošo saistīto informāciju par sugām, biotopiem, izmantojot ielu kartes, fotogrāfijas, satelītattēlus un citu informāciju par attiecīgajiem reģioniem. Šis rīks iecerēts, lai padziļinātu visplašākās sabiedrības izpratni, bet vienlaikus tas kalpo arī kā noderīgs instruments projektētājiem, zemes izmantojuma plānotājiem, zemes īpašniekiem, valsts iestādēm, NVO un pētniekiem.

Lai izmantotu palīgprogrammu apmeklējiet http://natura2000.eea.europa.eu/#
Kampaņas tīmekļa vietne un videoklips aplūkojami www.weareallinthistogether.eu

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: freerangestock.com
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties