#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Rosina pagarināt stažieru prakses termiņu Eiroparlamentā
, 2010. gada, 05.jūnijs, 2010

Eiropas Parlamenta (EP) Stažieru asociācijas (EPSA) prezidents Uldis Šalajevs tikās ar EP Personāla ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoru Īvu Kvitinu, lai pārrunātu nozīmīgākos šķēršļus un problēmas, ar kurām sastopas stažieri. Sarunas laikā izskanēja priekšlikums pagarināt stažieru prakses termiņu, informēja EPSA interneta medija redaktore Vera Zajeca.

Šalajevs uzsvēra, ka šobrīd pastāv zināmas grūtības stažieru un Praktikantu biroja ikdienas saziņai, jo tas atrodas Luksemburgā, bet lielākā daļa praktikantu strādā Briselē. Otrkārt, Praktikantu biroja lielās noslodzes dēļ, atlasot potenciālos praktikantus, kārtojot ar to uzņemšanu un darbību saistīto dokumentāciju, mazāk laika atliek praktikantu darba un sadzīves jautājumu risināšanai.

Treškārt, būtu nepieciešams stiprināt EPSA kapacitāti, lai efektīvi un savlaicīgi varētu reaģēt uz stažieru pieprasījumiem un lai EPSA kļūtu par neatkarīgu vidutāju starp EP un stažieriem, norādīja Šalajevs.

EPSA prezidents ierosināja pagarināt prakses termiņus, piemēram, uz trim mēnešiem, EPSA valdes locekļiem, lai nodrošinātu asociācijas pēctecību, izveidot biroja telpu asociācijas vajadzībām un izveidot un pieņemt darbā, pilotprojekta ietvaros, pastāvīgu EPSA darbinieku, kurš plānotu un īstenotu asociācijas funkcijas. Kvitins apņēmās izskatīt piedāvātos risinājumus un mēģināt rast iespējas to realizēšanai.

EPSA ir dibināta 2007.gada janvārī kā nepolitiska un demokrātiska EP stažieru vadīta platforma, kura pārstāv vairāk nekā 500 EP stažieru intereses. EPSA nolūks ir uzlabot stažieru darba apstākļus EP, uzraudzīt juridisko saistību starp EP un stažieriem ievērošanu, tai skaitā stažieru nodarbinātības ilgumu, līgumu noteikumiem un norēķināšanos par stipendiju izpildi.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties