#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Rosina risināt pieaugošā bezdarba problēmu
, 2009. gada, 28.maijs, 2009

Prāgā rīkotajā samitā prezidentvalstu trijotne (Čehijas, Zviedrijas un Spānijas valdība) tikās ar Eiropas Komisiju, darba devējiem un arodbiedrībām, lai apkopotu labākās idejas pieaugošā bezdarba un nodarbinātības jautājumu risināšanai ekonomiskās krīzes apstākļos, informē Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.Samita dalībnieki lielā mēra bija vienisprātis par turpmāko darbības virzienu. Svarīgākajos vēstījumos, par kuriem dalībnieki vienojās, uzsvērts, ka nodarbinātības jomā turpmākas rīcības pamatā jābūt vairākiem principiem, un tai jābūt vērstai uz to, lai saglabātu nodarbinātību un radītu darba vietas un pieejamāku darba tirgu (īpaši jauniešiem), kā arī uzlabotu prasmes, saskaņotu darba tirgus vajadzības un veicinātu mobilitāti.Ierosinātas desmit konkrētas darbības, lai risinātu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa problēmas, un šīs darbības jāīsteno kopā ar sociālajiem partneriem valsts un Eiropas līmenī. Ieteiktās darbības saistītas ar pārkvalificēšanās, publiskā finansējuma pieejamības iespējām, uzņēmējdarbības rosināšanu, valsts nodarbinātības dienestu efektivitātes uzlabošanu, prakses un stāžēšanās iespēju palielināšanu, atvērtāku darba tirgu un mūžizglītības veicināšanu, izglītības sistēmas pielāgošanu darba tirgum un atbalsta apmācību nodrošināšanu bezdarbniekiem un jauniešiem.Samitā arī apspriests, kā vislabāk izmantot ES instrumentus un resursus, piemēram, Eiropas Sociālo fondu un Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu, kuri pārskatīti, lai tos padarītu pēc iespējas efektīvus krīzes apstākļos.Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Barrozu teica: "Notikušais ES samits par nodarbinātību ir būtisks solis, lai ciešāk saskaņotu un uzlabotu rīcību nodarbinātības jomā. Mēs nevaram novērst to, ka pašreizējās krīzes dēļ rodas bezdarbs. Taču rīkojoties tagad, mēs varam mazināt darba vietu likvidēšanu un palīdzēt miljoniem cilvēku atrast jaunas un labākas darba vietas. Rīkojoties tagad, mēs veidojam ekonomikas ilgtspējīgas atveseļošanās pamatu. ES rīcība nodarbinātības jomā nesākas un neaprobežojas ar šo samitu. Ar šā samita starpniecību mēs informējam iedzīvotājus, ka vēlamies, lai iedzīvotāju nodarbinātība būtu Eiropā svarīgākais risināmais jautājums. Es aicinu dalībvalstis iesaistīties kopīgā darbā, lai nekavējoties pastiprinātu rīcību nodarbinātības jomā.""Šajā krīzē mūsu pirmā prioritāte ir nodrošināt, lai cilvēki varētu palikt darba tirgū un pēc iespējas drīz atrastu jaunu darbu. Mums jāizmanto visi pieejamie līdzekļi, lai ierobežotu krīzes ietekmi uz reālo ekonomiku un jo īpaši uz cilvēkiem un viņu iztikas līdzekļiem," norādīja ES nodarbinātības komisārs Vladimirs Špidla.

/>

/>/>/>/>
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties