#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Rosina uzlabot informāciju par pārtikas produktu kvalitāti
, 2009. gada, 28.maijs, 2009

Rīgā, skvērā iepretim Eiropas Savienības mājai tika uzstādīta Eiropas Parlamenta (EP) trīsdimensiju vēlēšanu instalācija, kas veltīta pārtikas drošības un patērētāju tiesību aizsardzības tēmai, informē EP Informācijas birojā. Tajā attēlotas vistas, kas iesaiņotas pārdošanai pārtikas veikalā.
EP vēlēšanu trīsdimensiju instalācija aicina cilvēkus aizdomāties par jautājumu "Cik informatīvam jābūt iepakojuma marķējumam?".
Instalācijas mērķis ir pievērst cilvēku uzmanību konkrētiem jautājumiem Eiropas Parlamenta darba kārtībā, kas tiešā veidā ietekmē viņu dzīves, un paust savu izvēli, piedaloties EP vēlēšanās šī gada 6.jūnijā./>/>

Eiropas Komisija (EK) ierosina uzlabot informāciju par pārtikas produktu kvalitāti, lai tādējādi atjaunotu saikni starp lauksaimniekiem un patērētājiem. Es politikai šajā jomā jābūt saskaņotākai. Arī kvalitātes marķēšanas shēmām jābūt tādām, lai cilvēki varētu tās vieglāk izmantot un saprast. Tie ir galvenie ieteikumi pieņemtajā EK paziņojumā par lauksaimniecības produktu kvalitātes politiku.ES lauksaimnieki ievēro vienas no pasaulē visstingrākajām prasībām lauksaimniecības jomā attiecībā uz vides aizsardzību, dzīvnieku labturību un pesticīdu un veterināro zāļu izmantošanu. Turklāt viņi izmanto savu pieredzi un zināšanas, lai piešķirtu produktiem īpašas kvalitātes iezīmes, kas rada pievienoto vērtību."ES lauksaimniecības pārtikas produktu ražošanas nozarei ir pelnīta reputācija produktu augstās kvalitātes dēļ, pateicoties gadu desmitiem vai pat gadsimtiem ilgušām rūpēm par izcilību", teica lauksaimniecības un lauku attīstības komisāre Marianna Fišere Bola. "Mūsu lauksaimniekiem ir jābalstās uz šo reputāciju, lai saglabātu savu konkurētspēju. Viņiem ir labāk jāinformē patērētāji par savu produktu kvalitāti. "Paziņojumā Komisija jo īpaši ierosina plašāk izmantot marķējumu, kas norāda uz lauksaimniecības produkta ražošanas vietu; apsvērt, vai ir iespējams noteikt īpašus fakultatīvus rezervētus apzīmējumus "kalnu lauksaimniecības produkts" un "tradicionāls produkts". Ar šo pēdējo apzīmējumu varētu aizstāt "garantētu tradicionālo īpatnību" shēmu; izveidot īpašu reģistru ar visām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (vīniem, stiprajiem alkoholiskiem dzērieniem un lauksaimniecības un pārtikas produktiem), vienlaikus saglabājot katras sistēmas specifiku; uzlabot to produktu vienoto tirgu, uz kuriem attiecas marķēšanas shēmas, jo īpaši bioloģisko produktu gadījumā; uzlabot ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu starptautisko aizsardzību un veicināt starptautisku standartu izstrādi tirdzniecības un bioloģisko produktu jomā; izstrādāt "paraugprakses" vadlīnijas, kas attiecas uz privātām sertifikācijas shēmām, lai tādējādi novērstu neskaidrības, kas varētu rasties patērētājiem, un samazinātu birokrātiju, ar ko jāsaskaras lauksaimniekiem./>/>/>/>
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties