#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Rundāles novadā taps sporta un bērnu rotaļu laukumi
, 2010. gada, 22.jūlijs, 2010

Rundāles novadā sagatavoti tehniskie projekti sporta laukuma jaunbūvei pie Pilsrundāles vidusskolas, kā arī bērnu laukuma izbūvei Saulainē un bērnu rotaļu laukumu rekonstrukcijai Viesturos un Bērstelē, ko veicis SIA «Neoprojekts», portālu informēja Rundāles novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Ārente.

Šobrīd Rundāles novada domes Iepirkuma komisija plāno izsludināt iepirkuma procedūras būvdarbu veikšanai.

Sporta laukuma un bērnu rotaļu laukumu izbūve tiks īstenota projekta «Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Rundāles novadā» gaitā. Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 164 297,52 lati, kur finansiālu atbalstu 75% apmērā no kopējām attiecinām izmaksām nodrošina Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Rundāles novada domes finansējums projekta realizācijai ir 75 577 lati, kas tiks segti no valsts dotācijām pašvaldības infrastruktūras attīstībai.

Avots: www.bauskasdzive.lv, 21.07.2010

Foto: www.bauskasdzive.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties