#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Sadarbība ES bīstamo preču jomā uzlabojas
, 2010. gada, 16.aprīlis, 2010

Saskaņā ar ikgadējo RAPEX ziņojumu, kuru publicējusi Komisija, bīstamo patēriņa preču skaits, par kurām ziņots ES ātrās ziņošanas sistēmā bīstamu nepārtikas preču jomā ("RAPEX"), 2009.gadā pieauga par 7 % salīdzinājumā ar 2008.gadu.

Šāds pieaugums, no 1866 paziņojumiem 2008.gadā līdz 1993 paziņojumiem pagājušajā gadā, liecina, ka, pateicoties efektīvākai dalībvalstu īstenotai tirgus uzraudzībai, arī 2009.gadā RAPEX sistēmas darbspēja aizvien palielinājās. Eiropas uzņēmumi ar lielāku atbildību izturas pret patēriņa preču drošumu un vairs nevilcinās ātrāk atsaukt nedrošās preces no tirgus. Tie arī sistemātiskāk izmanto īpaši uzņēmumiem paredzēto ātrās ziņošanas sistēmu ("Business Application" jeb "uzņēmumiem paredzēto lietojumsistēmu"). Visbiežāk 2009.gadā šajā sistēmā tika ziņots par rotaļlietām, apģērbiem un mehāniskajiem transportlīdzekļiem. Turklāt šodien tika paziņoti arī ES veiktās tirgus uzraudzības rezultāti, kas aptvēra 13 valstis, kurās notika rotaļlietu drošuma pārbaude, un tie liecina, ka apmēram 20 % pārbaudīto preču neatbilda būtiskajām drošuma prasībām.

Par veselības un patērētāju politiku atbildīgais komisārs Džons Dalli sacīja: "Šis ziņojums kalpo ES iedzīvotājiem, un ar tā palīdzību mēs ik gadu pārbaudām, kāds ir patiesais stāvoklis preču drošuma jomā ES tirgū. Drošums ir īpaši būtisks dalībvalstīm, un pēdējos sešos gados RAPEX sistēma ir kļuvusi par apliecinājumu tam, ka sadarbība ES šajā jomā ir uzlabojusies."

Paziņojumu skaits par bīstamām precēm aizvien pieaug

Kopš 2004.gada, kad Vispārējā ražojumu drošuma direktīva tika transponēta dalībvalstu tiesību aktos, kopējais RAPEX sistēmā izplatīto paziņojumu skaits ir pakāpeniski pieaudzis. Šajos sešos gados tas palielinājies vairāk nekā četras reizes - no 468 (2004.gadā) līdz 1993 (2009.gadā). 2009.gadā paziņojumu skaits pieauga par 7 %, salīdzinot ar 2008.gadu.

RAPEX sistēmā izplatīto paziņojumu skaits pieauga un sistēmas darbspēja uzlabojās, pateicoties tam, ka

- valstu iestādes arvien efektīvāk veic preču drošuma uzraudzību,

- labāk tiek izmantoti resursi,

- uzņēmumi labāk pārzina savus pienākumus,

- ir uzlabojusies sadarbība ar trešām valstīm,

- dalībvalstīs tiek veidoti sadarbības un apmācības tīkli, kurus koordinē Eiropas Komisija.

Attiecībā uz izcelsmes valstīm to paziņojumu skaits, kuri RAPEX sistēmā tika izplatīti par precēm no Ķīnas, palielinājās pavisam nedaudz (par 1 %, no 59 % (2008.gadā) līdz 60 % (2009.gadā)). Savukārt to paziņojumu skaits, kuros nebija norādīta paziņotās preces izcelsmes valsts, samazinājās.

Visas valstis veicina RAPEX sistēmas efektivitāti

Visas ES valstis piedalījās RAPEX sistēmā, atklājot jaunas bīstamas preces un ziņojot par tām, un nodrošinot turpmāku rīcību atkarībā no saņemtās informācijas. 2009. gadā puse valstu ātrās ziņošanas sistēmā piedalījās vēl aktīvāk un par bīstamām precēm ziņoja biežāk nekā 2008.gadā. Visvairāk paziņojumu iesniedza Spānija (220 paziņojumi), Vācija (187 paziņojumi), Grieķija (154 paziņojumi), Bulgārija (122 paziņojumi) un Ungārija (119 paziņojumi). Minētās valstis kopā iesūtīja 47 % no visiem sistēmā iesūtītajiem paziņojumiem par bīstamajām precēm.

Visvairāk ziņots par rotaļlietām, tekstilprecēm un mehāniskajiem transportlīdzekļiem

60 % no visiem 2009.gadā iesūtītajiem paziņojumiem par bīstamām precēm attiecās uz rotaļlietām (472 paziņojumi), apģērbiem un tekstilprecēm (395 paziņojumi) un mehāniskajiem transportlīdzekļiem (146 paziņojumi). Ceturto vietu starp precēm, par kurām tika ziņots visbiežāk, ieņēma elektropreces (138 paziņojumi).

ES tirgus uzraudzības pārbaudes rezultāti rotaļlietu drošuma jomā

2009. gadā tirgus uzraudzības iestādes 13 valstīs veica īpašu rotaļlietu drošuma pārbaudi. Tās pārbaudīja vairāk nekā 14 000 rotaļlietu atbilstību tiesību aktiem drošuma jomā. Pārbaudes galvenokārt notika importētāju un mazumtirgotāju telpās, savukārt muitas iestādes pārbaudīja 160 ienākošos rotaļlietu sūtījumus.

803 no pārbaudei pakļautajiem rotaļlietu paraugiem nosūtīja uz laboratoriju, kur 576 paraugiem pārbaudīja mehāniskā drošuma aspektus un 227 paraugiem - smago metālu saturu tajos. 200 paraugi neizturēja mehāniskā drošuma pārbaudes, bet tikai 17 paraugi neatbilda prasībām par smago metālu saturu tajos. Tādējādi RAPEX sistēmā tika veikti daudzi paziņojumi, un dalībvalstu iestādes veica korektīvus pasākumus attiecībā pret nedrošajām rotaļlietām.

Galvenais mērķis šai projektā, ko koordinēja ES uzraudzības iestāžu tīkls PROSAFE , bija samazināt nedrošo rotaļlietu daudzumu ES tirgū. Turklāt, pateicoties tam, dalībvalstis guva pieredzi, sadarbojoties labākas uzraudzības nodrošināšanā un drošuma noteikumu piemērošanā. Dalībvalstu iestādes vēl aktīvāk darbosies, lai nodrošinātu būtisko drošuma prasību ievērošanu un lai informētu un izglītotu uzņēmējus un patērētājus.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties