#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Sagatavotas EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta atbalsta prioritātes turpmākajiem gadiem
, 2010. gada, 06.maijs, 2010

Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais ziņojums par Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātēm 2009.-2014.gadam, nododot to starpinstitūciju saskaņošanai.

FM Komunikācijas nodaļas pārstāve Agnese Beļkeviča informēja, ka, lai minētajā plānošanas periodā Latvija saņemtu EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta finansējumu, Latvijai ar donorvalstīm jānoslēdz saprašanās memorands par finanšu instrumentu ieviešanu. Saprašanās memoranda ietvaros jāpanāk vienošanās par finanšu instrumentu ieviešanas mehānismu, kā arī par konkrētām prioritātēm - dalībvalsts izvēlas no donorvalstu piedāvātajām prioritātēm.

Lai nodrošinātu efektīvāku finanšu instrumentu līdzekļu izlietojumu, kā arī samazinātu administratīvās izmaksas nākamajā periodā, Latvijai būtu nepieciešams koncentrēties uz pēc iespējas mazāku prioritāšu skaitu un arī tajās noteikt konkrētus vēlamos sasniedzamos rezultātus, līdz ar to samazinot arī finanšu instrumentu vadībā iesaistīto institūciju skaitu un radot jūtamāku pievienoto vērtību no ieguldījumiem projektos, vienlaikus nodrošinot nepārklāšanos ar Eiropas Savienības (ES) fondu finansētajiem pasākumiem, norādīts ziņojumā.

FM memorandā piedāvās iekļaut šādas prioritātes - vides aizsardzība un vadība vai klimata izmaiņas un atjaunojamā enerģija, novirzot tai 30% no EEZ finanšu instrumentā pieejamā finansējuma, nevalstisko organizāciju fonds, novirzot 35% EEZ finanšu instrumenta finansējuma, kā arī kultūras mantojuma aizsardzība, novirzot 35% EEZ finanšu instrumenta finansējuma.

Tāpat rosināts iekļaut atbalstu zaļākai rūpniecībai - Viedo tehnoloģiju fondam, novirzot 40% no Norvēģijas finanšu instrumentā pieejamā finansējuma, pētniecību, novirzot 19% no Norvēģijas finanšu instrumenta finansējuma, tieslietas, novirzot 40% no Norvēģijas finanšu instrumenta, kā arī darba un trīspusējās sadarbības veicināšanu, novirzot 1% no Norvēģijas finanšu instrumenta.

Papildus minētajam FM ierosina Sabiedrības integrācijas fondam sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām apsvērt iespēju vismaz 25% no prioritātei "NVO fonds" piedāvātā procentuālā sadalījuma novirzīt aktivitātei cilvēkdrošības stiprināšana, savukārt Kultūras ministrijai izvērtēt iespēju prioritātē "Kultūras mantojuma aizsardzība" atbalstīt nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzību, nevis arhitektūras pieminekļu restaurāciju. Latvijas pozīcija jautājumā par finanšu instrumentu prioritātēm vēl tiks saskaņota starp ministrijām, un par to lems valdība.

2009.gada decembrī Norvēģija, Īslande un Lihtenšteina panāca vienošanos ar Eiropas Komisiju par līdzekļu piešķiršanu finanšu instrumentu ieviešanai plānošanas periodā no 2009. līdz 2014.gadam. Latvijai tā laikā varētu būt pieejami 72,95 miljoni eiro jeb 51,27 miljoni latu.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: www.eeagrants.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties