#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Sāk piemērot ES vīzu kodeksu
, 2010. gada, 30.marts, 2010

No 5. aprīļa sāks piemērot ES vīzu kodeksu. Tajā ir apvienoti visi tiesību akti, kuri reglamentē lēmumus par vīzām. Ar minēto kodeksu palielina pārredzamību, uzlabo tiesisko noteiktību un nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret pieteikuma iesniedzējiem, saskaņojot noteikumus un praksi Šengenas valstīs (22 dalībvalstīs un trīs asociētajās valstīs), kurās piemēro kopējo vīzu politiku.

Iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma uzsvēra: "No 5. aprīļa noteikumi par Šengenas zonas vīzu izsniegšanu trešo valstu valstspiederīgajiem kļūs skaidrāki, precīzāki, pārredzamāki un taisnīgāki. ES vīzu varēs saņemt īsākā laikā. Ar ES vīzu kodeksu tiks nodrošināta pilnībā saskaņota ES vīzu tiesību aktu piemērošana.

Vīzu kodeksā apvienoti visi spēkā esošie tiesību akti par vīzām, un ar to paredz kopīgus noteikumus par vīzu izsniegšanas nosacījumiem un procedūrām. Tajā ietverti vispārīgi noteikumi, kā arī noteikumi, ar kuriem nosaka dalībvalsti, kas atbildīga par vīzas pieteikuma izskatīšanu, saskaņoti arī noteikumi par pieteikumu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu.

Vienotā ES vīzas pieteikuma veidlapa ir vienkāršota. Atsevišķu aizpildāmo lauciņu saturs ir precizēts, lai to būtu vieglāk saprast gan pieteikuma iesniedzējiem, gan konsulārajiem darbiniekiem.

Maksa par vīzu tiks atcelta arī citām personu kategorijām papildus esošajām, un bērniem vecumā no 6-12 gadiem par vīzu būs jāmaksā tikai 35 eiro (parastā maksa aizvien būs 60 eiro).

To trešo valstu valstspiederīgajiem, ar kurām Eiropas Savienība ir noslēgusi vīzu režīma atvieglošanas nolīgumus, maksa par vīzu joprojām būs 35 eiro.

Turklāt ar minēto kodeksu palielina pārredzamību un tiesisko noteiktību. Ar to paredz, ka jāsniedz pamatojums par vīzas pieteikuma noraidīšanu, kā arī dod iespēju pārsūdzēt negatīvus lēmumus.

Visbeidzot, ar to Eiropas Savienības delegācijām piešķir nozīmīgāku lomu dalībvalstu sadarbības koordinēšanā "Šengenas vietējās sadarbības jomā" trešās valstīs. Tādējādi tiks uzlabota procedūru saskaņošana.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret vīzas pieteikuma iesniedzējiem, ir izstrādāta Rokasgrāmata par vīzu pieteikumu izskatīšanu (ko Komisija pieņēma 2010.gada 19.martā), kas būs pieejama visiem dalībvalstu konsulārajiem darbiniekiem.

Vīzu kodeksu pieņēma Eiropas Parlaments un Padome 2009.gada jūnijā.

 

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties