#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Sāk sabiedrisko apspriešanu par pilsoņu iniciatīvu Eiropas Savienībā
, 2009. gada, 12.novembris

Eiropas Komisija sāk plašu sabiedrisko apspriešanu, kas palīdzētu noskaidrot Lisabonas Līgumā paredzētās pilsoņu iniciatīvas praktiskos jautājumus. Pilsoņu iniciatīva dos iespēju vienam miljonam pilsoņu iesniegt pieprasījumu Komisijai, lai tā sagatavotu konkrētu priekšlikumu kādā politikas jomā.

“Pilsoņu līdzdalība lēmumu pieņemšanā ir ļoti svarīgs demokrātijas elements”, teica Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Margota Valstrēma, kura atbild par iestāžu attiecībām un komunikācijas stratēģiju.“Lisabonas līgums dos cilvēkiem iespējas izteikties un tieši ietekmēt ES politikas veidošanu.”

Pilsoņu iniciatīvu ieviesa ar Lisabonas Līgumu, un tā ļauj vienam miljonam pilsoņu, kas pārstāv ievērojamu skaitu dalībvalstu, tieši aicināt Komisiju izstrādāt tiem interesējošu iniciatīvu kādā no ES kompetences jomām.
Šodien publicētajā zaļajā grāmatā ir noteikti praktiski jautājumi par to, kā šī iniciatīva vislabāk varētu darboties praksē.Jautājumi ir šādi: cik valstis iedzīvotajiem jāpārstāv, kā pārbaudīt parakstu īstumu, lūgumraksta veids, termiņi utt.
Ierosinājumu iesniegšanas termiņš ir 2010. gada janvāra beigas.Pēc tam Eiropas Komisija izvirzīs priekšlikumu regulai, ko pieņems Eiropas Parlaments un Ministru padome.
Papildu informācija:

 

 
 
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties