#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Satiksmes drošības uzlabojumiem Rīgā pieejami 8,2 miljoni lati no ERAF
, 2010. gada, 08.septembris, 2010

Satiksmes ministrija 7. septembrī nosūtījusi uzaicinājumu Rīgas domei iesniegt projektu pieteikumus satiksmes drošības uzlabošanai galvaspilsētā. Šim mērķim no ERAF pieejami 8 227 185 lati līdzfinansējuma.

Rīgas pašvaldības projektu iesniegumus Satiksmes ministrijā gaidīs līdz šā gada 18. oktobrim. Pēc tam tie tiks vērtēti un prasībām atbilstošākie apstiprināti. Projekti būs jāīsteno trīs gadu laikā no līguma noslēgšanas.

ERAF aktivitātes mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Rīgā, likvidējot tā sauktos „melnos punktus” un padarot efektīvāku satiksmes vadības un kontroles sistēmu (luksofori, ceļa zīmes). Iespējama, piemēram, krustojumu pārbūve un apgaismojuma un luksoforu uzstādīšana, gājēju pāreju izveidošana, velosipēdu un gājēju celiņu ierīkošana u.tml.

Sagatavojot projektu iesniegumus, Rīgas domei jāizvērtē nepieciešamība pēc satiksmes drošības uzlabojumiem katrā konkrētā vietā. Jāņem vērā ceļu satiksmes negadījumu, bojā gājušo un ievainoto skaits, avāriju iemeslu analīze, satiksmes intensitāte un struktūra (autovadītāji, gājēji, velosipēdisti), trūkumi līdzšinējā satiksmes organizācijā, infrastruktūras stāvoklis, izmaksas un citi specifiski faktori.

Projektu īstenošana notiks saskaņā ar 2010. gada 9. marta Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 240 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.3.2. apakšaktivitāti „Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā””.

MK noteikumi nosaka, ka projektā maksimālais ERAF līdzfinansējuma apmērs var būt līdz 85% no kopējām plānotajām darbu izmaksām. Tas nozīmē, ka Rīgas domei no savas puses jānodrošina vismaz 15% līdzfinansējuma.

Satiksmes ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa
Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties