#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Semināri uzņēmējiem "Soli pa solim uzņēmējdarbības attīstībai un konkurētspējas celšanai ES vienotā tirgū" atsāksies rudenī!
, 2010. gada, 11.jūnijs, 2010

Vakar Liepājā notika seminārs "Soli pa solim uzņēmējdarbības attīstībai un konkurētspējas celšanai ES vienotā tirgū". Līdz šim ir notikuši trīs semināri: Kuldīgā, Valmierā un Liepājā. Turpmākie semināri ieplānoti rudenī - Daugavpilī, Rēzeknē, Jelgavā un Rīgā.

Šo semināru mērķis ir pievērst uzmanību uzņēmuma konkurētspējas iekšējiem aspektiem, kā arī uzņēmuma attīstībai vietējā un eksporta tirgos. Projekts Soli pa solim tiek īstenots pēc Ārlietu ministrijas iniciatīvas, kad ministrijā organizētajās apaļā galda diskusijās Ārlietu dienests Latvijas eksportam konkurētspējas attīstīšana apstiprinājās kā viens no galvenajiem priekšnosacījumiem Latvijas uzņēmumu eksportspējas veicināšanai.
LU Starptautisko ekonomisko attiecību katedras asociētā profesore Margarita Dunska uzsvēra, ka uzņēmumiem Latvijā lielāka uzmanība jāpievērš inovatīvai pieejai uzņēmējdarbības attīstībā, tas ir- jaunu tehnoloģiju, jaunu pircēju vēlmju radīšanai un apmierināšanai. Un vēl profesore atzīmēja, ka jāņem vērā- viens no svarīgākajiem faktoriem ir ne tikai izveidot un radīt kaut ko, bet to noturēt tirgū. „Nav tādu priekšrocību, ko konkurents nevar nokopēt. Visu laiku jādomā par attīstību”, tā uzskata M.Dunska. Biznesa vadības sistēmu konsultante ( viaPro) Daiņa Zīraka uzsvēra, ka IT bāzētas biznesa vadības sistēmas ir svarīgi uztvert kā investīciju vispār uzņēmuma attīstībā, kas palīdz sekmīgi pārraudzīt uzņēmējdarbību un pieņemt pareizos lēmumus tās attīstībai. Seminārā piedalījās Latvijas vēstnieks Lietuvā Hardijs Baumanis. Viņš runāja par Latvijas Ārlietu dienestu atbalsta iespējas eksportētājiem, kā arī par Lietuvas tirgus iespējām Latvijas uzņēmējiem.
Kopumā trīs semināros piedalījās ap 80 klausītāju un 17 lektori.
Semināru cikls Soli pa solim uzņēmējdarbības un konkurētspējas ES vienotā tirgū tiek finansēts no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem un tā realizētāji ir Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. Šī projekta ietvaros izveidota arī mājas lapa http://solipasolim.esmaja.lv/. Par Ārlietu ministrijas organizētajām apaļā galda diskusijām Ārlietu dienests Latvijas eksportam: http://www.am.gov.lv/lv/Arpolitika/Ekonomiskas-attiecibas/Vestniecibu-atbalsts.

Kontaktinformācija – Gunta Barbāne, SIA „BPS PR” projektu vadītāja. Tālrunis 29495166, e-pasts: gunta.barbane@bps.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties