#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Seminārs pedagogiem "Eiropas Savienības tēma skolā" dodas uz Daugavpili
, 2010. gada, 30.aprīlis, 2010

Lai aktualizētu Eiropas Savienības tēmu mācīšanu skolās, LR Ārlietu ministrija, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā rīko septiņu semināru ciklu lielākajās pilsētās "Eiropas Savienības tēma skolā". Daugavpilī seminārs notiks piektdien, 30. aprīlī, pulksten 9.30, Daugavpils Universitātē, Parādes ielā 1.

 

Semināra tēmas:

I. Eiropas Savienības aktualitātes:

- ES darbība un Lisabonas līguma ieviestās izmaiņas lēmumu pieņemšanas procesos ES institūcijās. Latvijas dalība ES lēmumu veidošanā. Sabiedrības iesaiste ES lēmumu pieņemšanā.

- Aktualitātes ES darba kārtībā - ekonomikas atveseļošana, ES 2020 stratēģija, enerģētika, klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība.

- 2010. gads - Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību un 2011. gads - Eiropas brīvprātīgā darba gads.

Lektors Rinalds Rudzītis

II. Kā palīdzēt skolēnam vispusīgi iegūt izpratni par Eiropas Savienību? Lektore Valda Reķe

III. Jauniešu līdzdalības iespējas ES programmās un ES institūcijās (prakse, balvas, konkursi, pasākumi). Lektore Evija Rudzīte

Pedagogiem būs arī iespēja iepazīties ar labās prakses piemēru - "Comenius" skolu sadarbības projektu "Citas valstis - citas paražas, svētku kultūra daudzkultūru skolās", ko īstenoja Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola un Daugavpils 15. Vidusskola. Projekta pieredzē dalīsies projekta koordinatore Ļubova Deļmuhamedova.

Seminārus finansē no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem. Tās mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas Savienību.

Foto: EKO Media

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties